Dylematy, trudności i zasady komunikacji interpersonalnej w sferze pracy socjalnej

Słowa kluczowe: komunikacja interpersonalna, praca socjalna, świadomość komunikacyjna, słuchanie

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane zasady komunikacji interpersonalnej obowiązujące w pracy socjalnej, zwracając uwagę na reguły komunikacyjne odnoszące się do aktywnego słuchania, wyboru odpowiednich pytań, czy dostosowania języka do rozmówcy. Szczególne miejsce autorki poświęciły świadomości komunikacyjnej oraz spojrzeniu na komunikację interpersonalną jako na spotkanie z indywidualnością, osobą wyjątkową i niepowtarzalną.

Obok wybranych zasad komunikacyjnych autorki przedstawiły również wybrane dylematy i trudności komunikacyjne, które determinują jakość rozmowy, jej przebieg i skutki.

Bibliografia

Bielecka, Małgorzata. 2017. “School work with a foreign child – Polish experience.” In Zborník Religionistických a Sociologických Štúdií, edited by Monika Podkowińska and Maria Kardis, 145-165. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

Bieńko, Mariola. 2012. „Dylematy profesji i roli w refleksyjnym projekcie tożsamości współczesnego pracownika socjalnego na przykładzie pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie.” In Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, edited by Marek Rymsza, 93-120. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Długi, Blanka. 2012. „Znaczenie relacji w pracy socjalnej.” In Rola pracy socjalnej w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego, edited by Dominika Błasiak and Iwona Piątkowska-Lipka, 53-70. Katowice: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Jurewicz, Monika. 2016. „Indywidualność w szkole i jej uwikłania.” In Nauczyciel uczeń rodzic w teorii i praktyce edukacyjnej, edited by Agnieszka Pawluk-Skrzypek and Monika Jurewicz, 13-21. Lublin: Polihymnia.

Kucharska, Ewa. 2015. „Rola pracownika socjalnego w pomocy pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom.” Studia Socialia Cracoviensia 2(13):93-99.

Miąso, Janusz. 2016. „Komunikacja interpersonalna a proces przebaczania.” Paedagogia Christiana 2(38):263-278.

Podobas, Izabela. 2014. Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Szpunar, Małgorzata. 2011. „Ku profesjonalizacji zawodu asystenta.” In Asystentura rodziny – nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce, edited by Małgorzata Szpunar, 63-75. Gdynia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Opublikowane
2021-02-03
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej