Działalność opiekuńczo-wychowawcza Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Zagórowie w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej

  • Piotr Gołdyn Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: Zagórów, benedyktynki misjonarki, przedszkole, dom dziecka, dom starców, Wielkopolska, Wołyń

Abstrakt

Po zakończeniu II wojny światowej zmieniła się sytuacja społeczno-polityczna w Europie. W jej wyniku Polska utraciła swoje wschodnie tereny, w tym Wołyń. Pracujące tam zakonnice zmuszone były opuścić dotychczasowe swoje placówki i przenieść się w głąb kraju. Dotyczyło to również sióstr benedyktynek misjonarek, które na jedną ze swoich nowych placówek obrały Zagórów. Tu w pierwszych latach po wojnie prowadziły kilka ważnych dzieł o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Były to: przedszkole, dom dziecka i dom starców. Niestety narastający konflikt na linii państwo – Kościół sprawił, że dzieła te albo zamknięto albo upaństwowiono, ograniczając aktywność tego zgromadzenia w Zagórowie. Zakonnice pojawiły się w roku 1945, a opuściły miasto w 2009 r.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie,

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koninie, Przedszkole S.S. Benedyktynek w Zagórowie 1948-1955, Sprawozdanie z wizytacji odbytej w Przedszkolu SS. Benedyktynek pod wezwaniem Dzieciątka Jezus w Zagórowie (APP, OK., PWRN, sygn. 294).

Inspektorat Szkolny w Koninie 1945-1950, Formularz sprawozdawczo-statystyczny dla przedszkoli na rok szkolny 1945/46 (APP, OK, ISK, sygn. 36).

Sprawozdanie miesięczne z akcji dożywiania – Przedszkole w Zagórowie (APP, OK, ISK, sygn. 48).

Archiwum Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku:

– Kronika domu w Zagórowie 1945-52.

Borkowska, Anna. 1976. Benedyktynki. W: Encyklopedia Katolicka, t. 2. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dębowska, Maria. 2008. Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach okupacji 1939-1945. Rzeszów: Instytut Pamięci Narodowej.

Gołdyn, Piotr. 2017. Obrazki z dziejów oświaty w Wielkopolsce Wschodniej, z. 3. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Idźcie i głoście – prosto na krzywych liniach. Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek 1917-2017. Otwock: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Łoziński, Bogumił. 2002. Leksykon zakonów w Polsce. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego. Warszawa: Katolicka Agencja Informacyjna.

Rosowski, Witalij. 2011. Przyczynek do biografii ostatniego administratora apostolskiego diecezji kamienieckiej księdza Jana Świderskiego (1888-1959). Studia Polonijne, 32, 169-185.

Wiśniecka, Maria. 1995. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Benedyktynek. W: Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947, t. 8. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Opublikowane
2020-07-02
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej