Bardzo głodny Caterpillar: czytanie historii jako skuteczna strategia w kierunku osiągnięcia biegłości EFL u bardzo młodych nauczycieli

  • Edita Hornackova Klapicova Constantine the Philosopher University in Nitra
  • Megan Reister
Słowa kluczowe: angielski jako język obcy, bardzo młodzi uczniowie, skuteczne strategie nauczania, zajęcia praktyczne, czytanie opowiadań, teatr czytelników

Abstrakt

W tym artykule przeanalizowano, w jaki sposób korzystanie z muzyki, przedmiotów materialnych, czytania opowiadań, zajęć praktycznych, zajęć teatralnych i strategii teatru czytelników może pomóc bardzo młodym uczniom w opanowaniu języka angielskiego jako języka obcego. Niniejsze badanie opiera się na lekcji języka angielskiego odbywającej się w przedszkolu w Dolnej Austrii. Były dwie grupy docelowe dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, jedna składała się z 25 uczniów, a druga z 24 uczniów. Angielski jako drugi język był im nauczany w sposób naturalistyczny przez okres trzech lat. Umiejętności językowe uczniów i kompetencje komunikacyjne w języku angielskim zostały ocenione podczas trzech różnych testów ustnych podczas lekcji. Wyniki testów udowodniły, że uczniowie osiągnęli już wysoki poziom biegłości w nauce języka angielskiego w wyniku skutecznych strategii nauczania stosowanych w ich programie języka angielskiego i byli w stanie przyswoić nowe słownictwo i znaczenie podczas bieżącej lekcji języka angielskiego.

Bibliografia

Armon, Joan and Linda J. Morris. 2008. „Integrated Assessments for ELL: Students, and Teachers, Benefit from Incorporating Writing and Drawing in Science.“ Science and Children 45(8): 49-53.

Burton, Sarah J. and Linda Carol Edwards. 2006. „Creative Play: Building Connections with Children Who are Learning English.“ Dimensions of Early Childhood 34(2): 3-10.

Coleman, Rhoda and Claude Goldenberg. 2010. „What Does Research Say about Effective Practices for English Learners? Part III: Promoting LiteracyDevelopment.“ Kappa Delta Pi Record 46(3): 106-111.

Copple, Carol and Sue Bredekamp. 2009. Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs Serving Children from Birth through Age 8. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.

Freeman, Scott et al. 2014. „Active Learning Increases Student Performance in Science, Engineering, and Mathematics.“ Proceedings of the National Academy of Sciences 111(23): 8410-8415.

Hansen-Thomas, Holly. 2008. „Sheltered Instruction: Best Practices for ELLs in the Mainstream.“ Kappa Delta Pi Record 44(4): 165-169.

Hayes Karabowska, Susan. 1984. Drama as a Second Language: A Practical Handbook for Language Teachers. Cambridge: National Extension College Trust Ltd.

Hornáčková Klapicová, Edita. 2018. “Skits in Teaching English as a Foreign Language to Very Young Learners.“ In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLIX. [elektronický zdroj] = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XLIX, edited by Daniel Lančarič, 63-71. Bratislava: Z-F LINGUA.

Hornáčková Klapicová, Edita and Megan Reister. 2019. “Five Little Monkeys: Teaching EFL to Very Young Learners through a Story Pyramid and other Effective Teaching Techniques.” In Linguistic, Literacy, and Didactic Colloquium L-3, edited by Daniel Lančarič, 9-20. Bratislava: Z-F LINGUA.

Hornáčková Klapicová, Edita and Megan Reister. 2019. “Five Little Chickadees: Effective Strategies for Achieving Proficiency in EFL in Very Young Learners.” In QUAERE 2019: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradwec Králové, 24.-28. června 2019, 701-707. Hradec Králové: Magnanimitas.

Isenberg Packer, Joan and Mary Renck Jalongo. 2013. Creative Thinking and Arts-Based Learning. Upper Saddle River: Pearson.

Lee, Okhee and Cory A. Buxton. 2010. „Teaching Science to English Language Learners.“ NSTA Reports 21(8): 3-4.

Nabors, Martha L. and Linda Carol Edwards. 2011. „Science: A Second Language for ELL Students.“ Kappa Delta Pi Record 47(3): 133-136.

Pray, Lisa and Rebecca Monhardt. 2009. „Sheltered Instruction Techniques for ELLs.“ Science and Children 46(7): 34-38.

Prescott, Jennifer. 2019. „The Power of Reader‘s Theatre.“ Scholastic, Inc. Accessed by: 5.04.2020. https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/power-readerx2019s-theater/.

Short, Deborah J., MaryEllen Vogt and Jana Echevarria. 2011. The SIOP Model for Teaching Science to English Learners. Boston: Pearson.

Turnbull, Ann et al. 2004. Exceptional Lives: Special Education in Today’s Schools. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Vacca, Richard T., Jo Anne L. Vacca and Maryann E. Mraz. 2014. Content AreaReading: Literacy and Learning across the Curriculum. Upper Saddle River: Pearson.

Opublikowane
2021-02-03
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej