Doświadczenie miłości a komunikacja interpersonalna

  • Zdzisława Marianna Kobylińska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: miłość, wartość, relacja i komunikacja interpersonalna

Abstrakt

Komunikacja interpersonalna najpełniejszy swój wyraz objawia w doświadczeniu osobowej miłości, dzięki której człowiek wyraża się jako byt miłujący (homo amans). Miłość ma wiele różnych wymiarów ze względu na swój przedmiot. Najgłębiej można uchwycić istotę miłości, analizując ją od strony relacji interpersonalnej, jaka zachodzi pomiędzy mężczyzną a kobietą. W opisie miłości na pierwszy plan wysuwają się takie czynniki konstytutywne jak: bezinteresowność, afirmacja, ofiarność, odpowiedzialność. Miłość posiada wartość autonomiczną i zarazem autoteliczną, dlatego staje się ona niezbędna dla autentycznego aktu komunikacji międzyludzkiej, jak również dla samego ludzkiego bytowania, pokazując ich nierozerwalny związek. Komunikacja bez miłości staje się tylko semantycznym werbalizmem.

Bibliografia

Abelard, Piotr. 1969. Rozprawy. Translated by Leon Joachimowicz. Warszawa: Instytut Wydawniczy “Pax”.

Boezio, Severino. 1946. De consolation philosophiae. Translated by Gennaro Auletta. Roma: S.A.S. – Roma.

Buber, Martin. 1986. Opowieści chasydów. Translated by Paweł Hertz. Poznań: W drodze.

Cyceron. 2019. O naturze bogów. Księga pierwsza. Accessed: 14.09.2019. https://pantheion.pl/Cyceron-O-naturze-Bogow-ksiega-I.

Fromm, Erich. [brw]. O sztuce miłości. [bmw – drugi obieg wydawniczy].

Gadacz, Tadeusz. 1995. O miłości i nienawiści. Kraków: Znak.

Hildebrand von, Dietrich. 2014. “Miłość jako odpowiedź na wartość.” Translated by Wojciech Paluchowski CM. Logos i ethos 2(37): 219-259. DOI: http://dx.doi.org/10.15633/lie.804.

Hildebrand von, Dietrich. 2017. Małżeństwo. Translated by Joanna Kubaszczyk. Poznań: W drodze.

Lewis, Clive Staples. 1983. Cztery miłości. Translated by Maria Wańkowiczowa. Warszawa: Instytut Wydawniczy “Pax”.

Marcel, Gabriel. 1987. Dziennik metafizyczny. Translated by Ewa Wende. Warszawa: Instytut Wydawniczy “Pax”.

Marek Aureliusz. 1968. Rozmyślania. Translated by Marian Reiter. Łódź: Wydawnictwo K. Rutskiego.

Olivier B. 1965. “Cnota miłości.” In Wprowadzenie do zagadnień teologicznych. Coll. Work. Translated by Dominican sisters of St. Anne Monastery. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.

Ortega y Gasset, Jose. 1989. Szkice o miłości. Translated by Krzysztof Kamyszew. Warszawa: Czytelnik.

Pascal, Blaise. 1962. Rozprawy i listy. Translated by Tadeusz Żeleński-Boy. Warszawa: Instytut Wydawniczy “Pax”.

Pieper, Joseph. 1974. Sull’amore. Brescia: Morecelliana.

Ratzinger, Joseph, 2001. Służyć prawdzie. Translated by Albert Warkotsch. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Sancti Thomae de Aquino. Summa Theologiae. Accessed: 2.09.2019. http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html#OM.

Scheler, Max. 1986. Istota i formy sympatii. Translated by Adam Węgrzecki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Scheler, Max. 1997. Resentyment a moralność. Translated by Jan Garewicz. Warszawa: Czytelnik.

Tarnowski, Karol. 2007. Człowiek i transcendencja. Kraków: Znak.

Wojtyła, Karol. 1986. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL.

Wojtyła, Karol. 2000. Elementarz etyczny. Wrocław: Wydawnictwo TUM.

Wojtyła, Karol. 2010. Osoba i czyn. Lublin: TN KUL.

Opublikowane
2020-01-27
Dział
Z problematyki filozoficznej