Uzależnienie od Internetu jako wyraz patologii społecznej

Słowa kluczowe: Internet, młodzież, uzależnienia, portale społecznościowe, zagrożenia, patologie społeczne

Abstrakt

Internet, czyli sieć komputerowa rozprzestrzeniona na całym świecie, stała się nieodłącznym ele­mentem życia współczesnego człowieka. Portale społecznościowe, których celem jest m.in. podtrzymy­wanie relacji międzyludzkich osiągnęły i nadal osiągają olbrzymią popularność, oferując różne funkcje i możliwości. W największym stopniu Internetu używają ludzie młodzi, którzy w pierwszym rzędzie nara­żeni są na wielorakie niebezpieczeństwa. Jak wykazują badania, osoby uzależnione od Internetu z czasem zaczynają zaniedbywać własne obowiązki, rodzinę lub przyjaciół, a ich miejsce zajmuje życie wirtualne. Trudno jest wówczas przestawić się na normalne funkcjonowanie, a ogrom zaniedbanych spaw zaczyna je przytłaczać, co może prowadzić do depresji i innych poważnych chorób.

Biografia autora

Piotr Zawada, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. UKSW, zainteresowania naukowe; socjologia organizacji, socjologia pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, bilans kapitału ludzkiego, zarządzanie innowacjami w organiza­cji. Wieloletni prezes zarządu przedsiębiorstw z branży chemicznej, laureat Gazeli Biznesu, wiceprezes, prokurent i pełnomocnik zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odpowiedzialny za ekonomię społeczną, rozwój lokalny i współpracę międzynarodową.

Bibliografia

Aftab, Parry. 2003. Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, tłum. Barbara Nicewicz. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i spółka.

Babbie, Earl. 2002. Podstawy badań społecznych, tłum. Witold Betkiewicz. Warszawa: PWN.

Blak, Katarzyna. 2011. Portale społecznościowe jako narzędzie edukacyjne. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny.

Bednarowska, Zofia. 2015. Desc research wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych jako jedna z metod badawczych. Marketing i Rynek, 7, 18-23

Cummings, Hope i Elizabeth Vandewater. 2007. Relation of Adolescent Video Game Play to Time Spent in Other Activities. Arch pediatr adolesc med, 161 (7), 684-689.

Gausby, Alyson. 2015. Microsoft attention spans, Spring 2015. Consumer Insights Lead, Microsoft Canada.

Griffiths Mark. 2000. Does Internet and computer „addiction” exist? Some case study evidence. Journal CyberPsychology and Behavior, 4/1, Vol. 3, Issue 2, 211-218.

Hagel, Grażyna. 2013. Patologie społeczne. Szczecin: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum.

Jęczeń, Jarosław, Karolina Komsta i Julia Sak. 2012. Hazard i uzależnienia wirtualne. Publikacja z cyklu Gra o życie, t. 1. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.

Pospiszyl, Irena. 2010. Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Richards, Rosalina et al. 2010. Adolescent Screen Time and Attachment to Parents and Peers. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 164(3), 258-262

Stradomska, Marlena i Karolina Zoszak. 2016. Uzależnienie od Internetu w XXI wieku – kontekst społeczny, rodzinny i psychologiczny. W: Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży, red. Wiesława Walc, 47-56. Rzeszów: Wydawnictwo UR.

Small, Gary i Gigi Vorgan. 2011. iMózg, Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, tłum. Sy Borg. Poznań: Wydawnictwo Vesper.

Skwarek, Beata, Elżbieta Wulbach i Irena Lewicka. 2014. Patologie i uzależnienia (wybrane problemy teorii i praktyki). Warszawa-Łódź: Studio Poligraficzne Edytorka.

Spitzer, Manfred. 2016. Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie, tłum. Małgorzata Guzowska. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.

Young, Kimberly i Patrice Klausing OSF. 2009. Uwolnić się z sieci. Uzależnienie od internetu, tłum. Gabriela Pindur. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Ziomka, Zbigniew. 2008. Przyczyny zachowań przestępczych oraz zjawisk patologicznych w świetle teorii socjologicznych. Katowice: Wydawnictwo Szkoły Policyjnej w Katowicach.

Raporty

UNICEF, Listopad 2019, raport Global Framework Transferable skills.

Badanie CBOS komunikat z badań, 133/10.2018 Bezpieczeństwo w Internecie.

Badanie CBOS komunikat z badań, 157/11.2018 (Nad)używanie smartfonów.

Badanie CBOS komunikat z badań, 95/07.2019 Korzystanie z Internetu.

Badanie CBOS komunikat z badań, 76/06.2015 Pracoholicy, siecioholicy, hazardziści, uzależnienia od zachowań.

Badanie CBOS komunikat z badań, 129/10.2018 Dzieci i młodzież w Internecie – korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów.

Raport Uzależnienia od e-czynności wśród młodzieży: diagnoza i determinanty, oprac. Małgorzata Styśko-Kunkowska i Grażyna Wąsowicz. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia i Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2014. Warszawa.

Opublikowane
2020-11-01
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej