Mobbing w wychowaniu

  • Małgorzata Kosmatka Romualda Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
Słowa kluczowe: przemoc, agresja, mobbing, ofiara mobbingu, mobber, osobowość mobbera, rodzice, szkoła, style wychowania

Abstrakt

The word ‘mobbing’ derives from an English word ‘mob’ – a disorderly crowd of people, the common people, a crowd engaged in lawless violence – and means ‘to attack, harass, surround’. Factors which allow to forecast violent behaviour include parental delinquency, the child’s temper, little support from the guardian (usually mother) as well as the use of upbringing methods based on force and permissive attitude of parents who tolerate their child’s aggressive behaviour towards siblings, peers and adults.

The emergence of children’s aggressive behaviour is enhanced by components of the upbringing style in the family as well as the correlations among them. In order to aid upbringing without violence, it is worth considering the model of situational parenting. Effective prevention of aggressive behaviour should encompass suggestions of programmes addressed, in the first place, to parents. It is crucial to teach parents how to react to misbehaviour without resorting to violence.

Biografia autora

Małgorzata Kosmatka Romualda, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

Psycholog w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile, nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia.

Bibliografia

Aronson E., Wilson T. D., Alert R. M., (1997), Psychologia społeczna Serce i umysł, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S – ka.

Braun – Gałkowska M., (1989), Psychologia domowa, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Grochulska J., (1982), Reedukacja dzieci agresywnych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Hornowska E., (2007), Model wychowania sytuacyjnego(Situational Parenting) P. Herseya i K. H. Blancharda: podstawowe pojęcia i dynamika, Poznań: Instytut Psychologii UAM w Poznaniu (maszynopis niepublikowany).

Kmiecik – Baran K., (2000), Młodzież i przemoc, Warszawa: PWN.

Kocemba I., (2009), Ci, którzy dręczą innych, Psychologia w szkole 1(2009)21.

Olweus D., (2007), Mobbing, Fala przemocy w szkole jak ją powstrzymać?, Por. D. Olweus, Mobbing, Fala przemocy w szkole jak ją powstrzymać?, Warszawa: Jacek Santorski &Co Agencja Wydawnicza.

Ostrowska K., (2005), Zachowania agresywne w środowisku szkolnym, w: K. Ostrowska, J. Surzykiewicz (red.), Zachowania agresywne w szkole, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Pervin L.A., (2005), Psychologia osobowości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Piekarska A., (Mobbing – niebezpieczna bimba w szkole, Psychologia w szkole 3 (2008) 9.

Skorny Z., (1976), Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP.

Surzykiewicz J., (2005), Agresja i przemoc w szkole w świetle ogólnopolskich badań nauczycieli w latach 1997i 2003, w: K. Ostrowska, J. Surzykiewicz (red.), Zachowania agresywne w szkole, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Witkowski L., (2000), Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Toruń: Wydawnictwo Wit – Graf.

Opublikowane
2019-09-15
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej