Misja szkoły jako podstawa refleksji o priorytetach liceum ogólnokształcącego

Słowa kluczowe: cel szkoły, misja szkoły, liceum ogólnokształcące, jakościowa analiza treści

Abstrakt

W artykule przedmiotem analizy uczyniono misje 53 publicznych liceów ogólnokształcących zlokalizowanych w Warszawie. Celem badań było ustalenie, jak szkoły definiują swoje priorytety. Na podstawie jakościowej analizy treści misji badanych instytucji ustalono, że szkoły deklarują orientację na różnorodne cele: zarówno te opisujące oczekiwane efekty kształcenia, jak i te związane z charakterystyką środowiska instytucjonalnego szkoły. Zaprezentowane wyniki pozwalają dostrzec specyfikę misji badanych szkół, mimo pewnych podobieństw w definiowaniu przez nie swoich priorytetów.

Bibliografia

Alegre, Ines et al. 2018. “The real mission of the mission statement: A systematic review of the literature.” Journal of Management & Organization 24(4): 456-473. DOI: 10.1017/jmo.217.82.

Allen, Kelly-Ann et al. 2018. „Understanding the Priorities of Australian Secondary Schools Through an Analysis of Their Mission and Vision Statements.” Educational Administration Quarterly 54(2): 249-274.

Alvarez, Benjamin, John Gillies and Monica Bradsher. 2003. Beyond Basic Education. Secondary Education in the Developing World. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development.

Barwińska-Małajowicz, Anna. 2012. „Analiza porównawcza oczekiwań pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych w Polsce i w Niemczech”. Studia Ekonomiczne 122:49-62.

Benavot, Aaron and Julia Resnik. 2007. “Lesson from the Past: A Comparative Socio-Historical Analysis of Primary and Secondary Education”. In Educating All Children A Global Agenda, edited by Joel E. Cohen, David E. Bloom and Martin M. Malin, 123-230. Cambridge: The Mit Press.

Boerema, Albert. 2006. “An analysis of private school mission statements.” Peabody Journal of Education 81(1): 180-202.

Bryman, Alan. 2012. Social research methods (4th ed.). New York: Oxford University Press.

Cardona, Pablo and Carlos Rey. 2008. Management by Missions. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Coleman, James S., Thomas Hoffer and Sally Kilgore. 1982. High school achievement: Public, Catholic, and private schools compared. New York: Basic Books.

David, Meredith E., Forest R. David and Fred R. David. 2014. “Mission Statement Theory and Practice: A Content Analysis and New Direction.” International Journal of Business, Marketing, and Decision Sciences 7(1): 95-108.

Ekpe, Ekpe O., Sunday I. Eneh and Benjamin J. Inyang. 2015. “Leveraging Organizational Performance through Effective Mission Statement.” International Business Research 8(9): 135-141. DOI: 10.5539/ibr.v8n9p135.

Fritz, Anne. 1996. “Reflective practice: Enhancing the outcomes of technology learning experiences.” Journal of Design and Technology Education 1: 212-217.

Gibbs, Graham. 2007. Analyzing Qualitative Data. London: Sage.

Gruenert, Steven. 1998. Development of a school culture survey. Unpublished doctoral dissertation, University of Missoury.

Gurley, Keith et al. 2015. “Mission, vision, values, and goals: An exploration of key organizational statements and daily practice in schools.” Journal of Educational Change 16(2): 217-242. DOI: 10.1007/s10833-014-9229-x.

Khalifa, Azaddin. 2012. „Mission, purpose, and ambition: Redefining the mission statement.” Journal of Strategy and Management 5: 236-251.

Kosmützky, Anna and Georg Krücken. 2015. “Sameness and Difference: Analyzing Institutional and Organizational Specificities of Universities through Mission Statements.” International Studies of Management and Organization 45(2): 137-149. DOI: 10.1080/00208825.2015.1006013.

Lewin, Keith and Françoise Caillods. 2001. Financing Secondary Education in Developing Countries: Strategies for Sustainable Growth. UNESCO, International Institute for Educational Planning.

Lubienski, Sarah T. and Christopher Lubienski. 2006. “School Sector and Academic Achievement. A Multilevel Analysis of NAEP Mathematics Data.” American Educational Research Journal 43(4): 651-698. DOI: 10.3102/2F00028312043004651.

Morphew, Christopher C. and Matthew Hartley. 2006. “Mission Statements: A thematic analysis of rhetoric across institutional type.” Journal of Higher Education 77: 456-471.

Noddings, Nel.1995. Philosophy of Education. Boulder: Westview Press.

Piotrowski, Włodzimierz. 2000. “Organizacje i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia”. In Zarządzanie. Teoria i praktyka, edited by Andrzej K. Koźmiński and Włodzimierz Piotrowski, 615-765. Warszawa: WN PWN.

Polak, Krzysztof. 2007. Kultura szkoły. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Preble, Bill and Rick Gordon. 2011. Transforming School Climate and Learning. Thousand Oaks: Corwin.

Rutter, Michael and Barbara Maughan. 2002. “School effectiveness findings 1979-2002.” Journal of School Psychology 40(6): 451-475.

Slate, John R. et al. 2008. “School mission statements and school performance: a mixed research investigation.” New Horizons in Education 56(2): 17-27.

Stemler, Steven E. 2001. “An Overview of Content Analysis.” Practical Assessment, Research & Evaluation 7(17). Accessed by: 20.02.2020. http://PAREonline.net/getvn.asp?v=7&n=17.

Stemler, Steven E. and Damian J. Bebell. 2012. The School Mission Statement. Values, Goals, and Identities in American Education. New York-London: Routledge.

Stemler, Steven E., Damian J. Bebell and Lauren A. Sonnabend. 2011. „Using School Mission Statements for Reflection and Research.” Educational Administration Quarterly 47(2): 383-420.

Stemler, Steven E. and Mary DePascale. 2016. “Aligning Mission and Measurement.” In Psychological Skills and School Systems in the 21st Century, edited by Anastasiya Lipnevich, Franzis Preckel and Richard Roberts, 57-92. New York: Springer.

Stitzlein, Sarah M. 2014. „Habits of Democracy: A Deweyan Approach to Citizenship Education in America Today.” Education and Culture 30(2): 61-86.

Sufi, Tahir and Howard Lyons. 2003. “Mission statement exposed.” International Journal of Contemporary Hospitality Management 15(5): 255-262.

Whitlock, Janis. 2006. “The role of adults, public space, and power in adolescent community connectedness.” Journal of Community Psychology 35: 499-518.

Williams, Linda S. 2008. “The mission statement: A corporate reporting tool with a past, present and future.” International Journal of Business Communication 45(2): 94-119.

Opublikowane
2021-03-21
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej