Chrzest źródłem kapłańskiego posłannictwa Chrystusa. Szafarstwo sakramentów

  • Kazimierz Dullak Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: konsekwencje chrztu, Vaticanum II, prawo kanoniczne, kapłańskie posłannictwo Chrystusa, szafarz sakramentów

Abstrakt

Opracowanie dotyczy konsekwencji przyjętego chrztu w obszarze uczestnictwa w kapłańskiej misji Chrystusa. Uwypukla teologiczny aspekt eklezjotwórczy wyeksponowany przez Vaticanaum II oraz prawne konsekwencje związane z szafowaniem sakramentów. Chrzest i małżeństwo to jedyne dwa sakramenty w Kościele rzymskokatolickim, w których świeccy mogą podjąć się roli szafarza, w pierwszym przypadku nadzwyczajnego, drugim – zwyczajnego. Zarysowano zadania wiernych, które wynikają z podjętej roli szafarza.

Bibliografia

Bartnik, Czesław. 1982. Kościół Jezusa Chrystusa. Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

Bogacki, Henryk. 1968. Misterium Kościoła pielgrzymującego. W: Kościół w świetle Soboru, red. Henryk Bogacki i Stefan Moysa Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.

Congar, Yves. 1997. Kościół jaki kocham, tłum. Arkadiusz Ziernicki. Kraków: Verbinum.

Góralski, Wojciech. 2011. Małżeństwo kanoniczne. Warszawa: LexisNexis.

Grün, Anselm. 2004. Małżeństwo. Błogosławieństwo na wspólną drogę, tłum. Grzegorz Sowinski. Kraków: Znak.

Janczewski, Zbigniew. 2004. Ustanawianie szafarzy sakramentów świętych w Kościele łacińskim i Kościołach wschodnich. Warszawa: UKSW.

Jan Paweł II. 1988. Adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie „Christifideles laici”.

Jan Paweł II. 1981. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio”.

Jan Paweł II. 1997. Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej. Poznań: Pallottinum.

Jóźwik, Michał. 2009. Uczestnictwo rodziny w życiu i misji Kościoła i w rozwoju społeczeństwa. Annales Canonici, 5, 125-148.

Katechizm Kościoła Katolickiego. 1994. Poznań: Pallottinum.

Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski. 1983. Poznań: Pallottinum.

Książek, Zbigniew. 2002. Świeccy w posłudze biskupiej kardynała Karola Wojtyły. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Lubac de, Henri. 2017. Medytacje o Kościele, tłum. Izabela Białkowska-Cichoń. Kraków: WAM.

Müller, Gerhard. 2015. Dogmatyka katolicka, tłum. Wiesław Szymon. Kraków: WAM.

Nadolski, Bogusław. 2012. Liturgika, t. 3. Poznań: Pallottinum.

Nowak, Władysław. 1992. Celebracja sakramentu chrztu dzieci i recepcja jego obrzędów w praktyce pastoralnej. Communio, 3, 58-70.

Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin. 2001. Poznań: Pallottinum.

Schenk, Wacław. 1964. Liturgia sakramentów świętych, cz. 2. Lublin: KUL.

Schenk, Wacław. 1965. Wtajemniczenie w liturgię chrztu i jego symbolikę. Ateneum Kapłańskie, 3, 177-183.

Sobór Watykański II. 1964. Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”.

Sobór Watykański II. 1963. Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”.

Syczewski, Tadeusz. Problematyka liturgiczna w przygotowaniu do małżeństwa. Studia Teologiczne, 11, 149-165.

Szafranko, Anna. 2013. Osoba świecka jako szafarz sakramentów i sakramentaliów. Kortowski Przegląd Prawniczy, 3, 1-6.

Sztychmiler, Ryszard. 1992. Prawa rodziców związane z chrztem dzieci. Kościół i Prawo, 10, 99-124.

Świerzawski, Wacław. 1984. Chrzest. Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

Testa, Benedetto. 1998. Sakramenty Kościoła, tłum. Lucjan Balter. Poznań: Pallottinum.

Weron, Eugeniusz. 1999. Laikat i apostolstwo. Poznań: Pallottinum.

Opublikowane
2020-07-02
Dział
Z problematyki teologicznej