Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela, red. S. T. Kwiatkowski, D. Walczak, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017

  • Dariusz Jarosław Adamczyk Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Abstrakt

Artykuł recenzyjny książki pod redakcją Stefana T. Kwiatkowskiego i Dominiki Walczak, zatytułowana Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela. Książka ukazała się w roku 2017. Dotyczy podstawowych kompetencji zawodowych współczesnych nauczycieli i stanowi przyczynek do pogłębionej dyskusji nad nowoczesnym ich kształceniem.

Opublikowane
2020-05-06