Uwagi o kompletności fundacji Jana Łaskiego

  • Czesław Grajewski UKSW Warszawa
Słowa kluczowe: Jan Łaski, Łask, Poznań, Kalisz, antyfonarz, psałterz, cantatorium

Abstrakt

ArtykuĹ jest ogĂłlnym spojrzeniem na ksiÄgi liturgiczne fundowane przez prymasa Jana Ĺaskiego ok. 1520 r. dla koĹcioĹa w rodzinnym Ĺasku. DokĹadna liczba woluminĂłw nie jest znana. Obecnie wiadomo o siedmiu: dwa tomy graduaĹu (komplet), dwa tomy antyfonarza (trzeci zaginÄĹ), dwa psaĹterze i jednotomowe cantatorium.

GraduaĹy i jeden psaĹterz przechowywane sÄ obecnie w Archiwum Miejskim w Ĺodzi, obydwa tomy antyfonarza znajdujÄ siÄ w Archiwum Kolegiaty w Ĺasku, drugi psaĹterz w Muzeum InstrumentĂłw Muzycznych w Poznaniu. Intonarium znajduje siÄ w Bibliotece Kolegiaty NMP w Kaliszu.

Bibliografia

Bisztyga Jerzy. 2009. Psalterium Andrzeja Piotrkowczyka z 1599 roku jako pierwszy dokument potrydenckiego chorału gregoriańskiego w Polsce. Lublin (praca doktorska, egzemplarz w Bibliotece KUL JPII).
Boguniowski Józef Wacław. 2001. Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do Soboru Trydenckiego i ich recepcja w Polsce. Kraków: Unum.
Dobszay LĂĄszlĂł. 2000. Reading an Office Book, 48-60. W The Divine Office in the Latin Middle Ages. Methodology and Source Studies, Regional Developments, Hagiography. New York: Oxford University Press .
Grajewski Czesław. 2004. Formuły dyferencyjne psalmodii brewiarzowej w źródłach polskich. Toruń: Pomorskie Stowarzyszenie Muzyki Sakralnej.
Grajewski Czesław. 2013. Nieznany psałterz fundacji Jana Łaskiego. Liturgia Sacra 19 nr 1 : 119-133.
Huglo Michel. 2001. The Cantatorium. From Charlemagne to the Fourteenth Century, 89-103. W The Study of Medieval Chant. Paths and Bridges, East and West. Cambridge: The Boydell Press.
Kołodziejczak Zenon. 1989. Antyfonarz ms. b.s. z Biblioteki Kolegiaty w Łasku. Studium źródłoznawcze, Warszawa (praca magisterska, egzemplarz w Bibliotece UKSW).
Palazzo Eric. 1998. A History of Liturgical Books. From the Beginning to the Thirteenth Century. Collegeville: The Liturgical Press.
Pawlak Ireneusz. 1976. Kalendarz katedry gnieźnieńskiej w I połowie XVI wieku. Studia Gnesnensia 2 : 265-279.
Pawlak Ireneusz. 2012. Clemens de PiotrkĂłw (c. 1450-1507) - canonicus gnesnensis vir in arte musica peritus. Liturgia Sacra 18 nr 1 : 151-161.
Rył Jadwiga. 1975. Najstarszy spis książek (1608 r.) Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. Studia Gnesnensia 1 : 229-251.
Steiner Ruth, Hiley David. 1980. Cantatorium. W The New Grove Dictionary of Music and Musicians, t. X. Washington.
Tafiłowski Piotr. 2007. Jan Łaski (1456-1531) kanclerz koronny i prymas Polski. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Opublikowane
2016-05-31
Dział
Z problematyki historycznej