Udział Kościoła Rzymskokatolickiego w debacie publicznej wokół regulacji prawnych zapłodnienia in vitro w Polsce w latach 2007-2015. Wybrane aspekty dyskursu religijnego, politycznego i medialnego

  • Zbigniew Jacek Przybyłek UKSW
Słowa kluczowe: Kościół, aktor społeczny, in vitro, dyskurs religijny polityczny i medialny, VI i VII kadencja Sejmu

Abstrakt

W publikacji, która dotyczy dyskursu publicznego, dokonano analizy przypadku polskiego Kościoła rzymskokatolickiego, jako aktora społecznego uczestniczącego w permanentnym sporze o regulacje prawne zapłonienia pozaustrojowego w okresie VI i VII kadencji Sejmu. Zestawiono dyskurs religijny, polityczny i medialny.

Bibliografia

Bartnik, Czesław S. 2009. Kościół. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Bochenek, Małgorzata. 2015. „Nowenna za senatorów.” Nasz Dziennik 151(5295): 1 & 9.

Bołoz, Wojciech. 2007. Bioetyka i prawa człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Borowik, Irena. 2001. „Pluralizm jako cecha przemian religijnych w kontekście transformacji w Polsce” In Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Raport z badań, edited by Irena Borowik and Tadeusz Doktór, 13-46. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Dahrendorf, Ralf. 2008. Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Deon.pl. 2010. Komorowski: nie boję się ekskomuniki. Accessed: 14.02.2018. https://www.deon.pl/wiadomosci/polska/art,5306,komorowski-nie-boje-sie-ekskomuniki.html.

Dyda, Konrad. 2016. „Postulaty legislacyjne Konferencji Episkopatu Polski a obowiązywanie prawa w sumieniu.” Chrześcijaństwo. Świat. Polityka 20: 101-117. DOI: 10.21697/csp.2016.20.1.07.

Episkopat.pl. 2015a. Kościół powszechny o in vitro. Accessed: 17.12.2019. https://episkopat.pl/kosciol-powszechny-o-in-vitro.

Episkopat.pl. 2015b. Kościół w Polsce o in vitro. Accessed: 30.04.2019. https://episkopat.pl/kosciol-w-polsce-o-in-vitro.

Gądecki, Stanisław, Marek Jędraszewski and Artur Miziński. 2015. Oświadczenie KEP po głosowaniu nad rządowym projektem ustawy „o leczeniu niepłodności.” Accessed: 30.04.2019. https://episkopat.pl/oswiadczenie-kep-po-glosowaniu-sejmu-rp-nad-rzadowym-projektem-ustawy-o-leczeniu-nieplodnosci/.

Gosc.pl. 2015. Grzechy posła. Accessed: 28.12.2019. https://www.gosc.pl/doc/2579314.Grzechy-posla.

Horolets, Anna. 2008. „Wprowadzenie – status dyskursu w badaniach socjologicznych.” In Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, edited by Anna Horolets, 5-16. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

KAI. 2009a. O. Jacek Salij OP: Człowiek nie robi łaski Panu Bogu. Accessed: 28.12 2019. https://ekai.pl/o-jacek-salij-op-czlowiek-nie-robi-laski-panu-bogu.

KAI. 2009b. Obywatelska inicjatywa przeciw in vitro. Accessed: 17.12.2017. https://ekai.pl/obywatelska-inicjatywa-przeciw-in-vitro.

KAI. 2015a. Abp Hoser: ustawa o in vitro będzie miała bardzo negatywne skutki społeczne i zdrowotne. Accessed: 30.04.2019. https://ekai.pl/abp-hoser-ustawa-o-in-vitro-bedzie-miala-bardzo-negatywne-skutki-spoleczne-i-zdrowotne/.

KAI. 2015b. Kard. Dziwisz: in vitro jest grzechem przeciwko Stwórcy. Accessed: 30.04.2019. https://ekai.pl/kard-dziwisz-in-vitro-jest-grzechem-przeciwko-stworcy/.

Kampka, Agnieszka. 2014. Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi zgromadzeni na 324. sesji plenarnej KEP w Warszawie. 2003. Świadkowie Ewangelii Życia. Accessed: 1.04.2016. http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/4514.1,Swiadkowie_Ewangelii_Zycia.html.

Karnacewicz, Stanisław and Paweł Rozwód, Ekskomunika posłów popierających in vitro. Accessed: 17.12.2017. https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,3372,ekskomunika-poslow-popierajacych-in-vitro.html.

Katechizm Kościoła Katolickiego. 1994. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Konferencja Episkopatu Polski. 2010. Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wzywający do modlitwy o zgodne z prawem Bożym uchwały w sprawie in vitro, 27 października 2010 r. Accessed: 30.04.2019. https://ekai.pl/dokumenty/komunikat-prezydium-konferencji-episkopatu-polski-wzywajacy-do-modlitwy-o-zgodne-z-prawem-bozym-uchwaly-w-sprawie-in-vitro-27-pazdziernika-2010-r/.

Kość, Antoni. 2008. „Relacja prawa i wartości w społeczeństwie otwartym.” In Wartości dla życia, edited by Kazimierz Popielski, 205-218. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kowalczyk, Krzysztof. 2018. „Kościół katolicki w Polsce jako podmiot oddziałujący na system polityczny. Casus regulacji prawnych o zapłodnieniu pozaustrojowym in vitro.” Atheneaeum. Polskie Studia Politologiczne 57: 7-19. DOI: 10.15804/athena. 2018.57.01.

Kozub-Karkut, Magdalena. 2017. „Polski spór o in vitro. Próba charakterystyki dyskursu publicznego.” Politeja 46: 239-263. DOI: 10.12797/Politeja.14.2017.46.10.

Krukowski, Józef. 1996. Kościół w życiu publicznym. Częstochowa: Biblioteka Niedzieli.

Łoziński, Bogumił. 2014. In vitro zahamowane. Accessed: 17.12.2019. https://www.gosc.pl/doc/2210853.In-vitro-zahamowane.

Mazurkiewicz, Piotr. 2001. Kościół i demokracja. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Nagórny, Janusz. 2009. „Czy Sejm może decydować o życiu?” In Wartości życia ludzkiego, edited by Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko and Wojciech Rzepa, 193-194. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Naszdziennik.pl. 2015. Wybrali grzech. Accessed: 28.12.2019. https://naszdziennik.pl/mysl/141473,wybrali-grzech.html.

Onet.pl. 2010. Polityk SLD: Kościół tę walkę przegra tak, jak przegrał w sprawie sekcji zwłok. Accessed: 30.04.2019. https://wiadomosci.onet.pl/kraj/polityk-sld-kosciol-te-walke-przegra-tak-jak-przegral-w-sprawie-sekcji-zwlok/w3vn7.

PCh24.pl. 2015a. Arcybiskup Dzięga: ustawa o in vitro jest zbrodnicza. Trzeba modlitwy i postu za Polskę. Accessed: 15.02.2018. http://www.pch24.pl/arcybiskup-dziega--ustawa-o-in-vitro-jest-zbrodnicza--trzeba-modlitwy-i-postu-za-polske,36932,i.html.

PCh24.pl. 2015b. Kard. Nycz spotkał się z ks. Seniukiem. Słowa z Mszy za Komorowskiego bezkarne. Accessed: 05.02.2019. https://www.pch24.pl/kard--nycz-spotkal-sie-z-ks--seniukiem--slowa-z-mszy-za-komorowskiego-bezkarne,37486,i.html.

RadioKraków.pl. 2015. S. Kogut: „PiS razem z episkopatem zmieni ustawę o in vitro.” Accessed: 30.04.2019. http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/s-kogut-prezydent-zadzialal-przeciwko-wlasnej-wierze-taka-osoba-sie-ekskomunikuje/.

Salij, Jacek. 2017. „Teologiczna ocena zapłodnienia in vitro.” In Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego, edited by Jacek Grzybowski and Franciszek Longchamps de Bérier, 207-228. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Sowiński, Sławomir. 2012. Boskie. Cesarskie. Publiczne. Debata o legitymizację Kościoła katolickiego w Polce w sferze publicznej w latach 1989-2010. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Środa, Magdalena. 2008. Kościół promuje nową formę zniewolenia kobiet. Accessed: 16.12.2019. https://wiadomosci.wp.pl/kosciol-promuje-nowa-forme-zniewolenia-kobiet-6036281911476865a.

Tokfm.pl. 2015. Abp Jędraszewski w kazaniu: „Konwencja antyprzemocowa oraz ustawy o in vitro i uzgodnieniu płci to zdrada wartości moralnych Powstania.” Accessed: 15.02.2018. http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,130517,18476697,abp-jedraszewski-w-kazaniu-konwencja-antyprzem.

Warzeszak, Stanisław. 2011. Bioetyka. W obronie życia człowieka. Kraków: Petrus.

Wejbert-Wąsiewicz, Ewelina. 2011. „Instrumentalizacja emocji w debacie publicznej poruszającej etyczne problemy związane z życiem ludzkim.” In Studia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki, edited by Anna Czerner and Elżbieta Nieroba, 165-186. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Wiśniewska, Katarzyna. 2015. Księża i etycy oburzeni komunikatem abp. Dzięgi o in vitro. Accessed: 30.04.2019. http://wyborcza.pl/1,75398,18508472,ksieza-i-etycy-oburzeni-komunikatem-abp-dziegi-o-in-vitro.html.

Woleński, Jan. 2015. Dlaczego Kościół walczy ze sztucznym zapłodnieniem. Accessed: 16. 12.2019. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1629729,1,dlaczego-kosciol-walczy-ze-sztucznym-zaplodnieniem.read.

Wnuk-Lipiński, Edmund. 2005. Socjologia życia publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zaremba, Piotr. 2015. Przeciw ochronie życia. Accessed: 30.01.2018. https://www.wsieciprawdy.pl/numer-26-pmagazine-192.html.

Opublikowane
2021-02-03
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej