Agnostyczna interpretacja religii w twórczości filozoficznej Massima Cacciariego

  • Andrzej Kobyliński Instytut Filozofii UKSW w Warszawie
Słowa kluczowe: chrześcijaństwo, religia, sekularyzacja, ateizm, agnostycyzm, nihilizm, humanizm, feminizm, desekularyzacja

Abstrakt

Jednym z najbardziej znanych współczesnych włoskich filozofów jest Massimo Cacciari (1944-), który uczestniczy bardzo aktywnie w debacie publicznej dotyczącej kwestii politycznych, bioetycznych czy światopoglądowych. Jest on agnostykiem o poglądach lewicowo-liberalnych, zachowującym jednocześnie pozytywny stosunek do religii. W swoich badaniach filozoficznych Cacciari poddaje analizie różne elementy tradycji chrześcijańskiej. Głównym celem rozważań podjętych w artykule jest analiza agnostycznej wizji religii tego włoskiego myśliciela oraz prezentacja jego niektórych diagnoz dotyczących szeroko rozumianego chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego.

Bibliografia

Bertoletti, Ilario. 2008. Massimo Cacciari. Filosofia come a-teismo. Pisa: Edizioni ETS.

Cacciari, Massimo. 1990. Dell’Inizio. Mediolan: Adelphi Edizioni.

Cacciari, Massimo. 2004. Della cosa ultima. Mediolan: Adelphi Edizioni.

Cacciari, Massimo. 2017a. Generare Dio. Bologna: Società Editrice il Mulino.

Cacciari, Massimo. 2017b. Natale non è solo dei cristiani. In ballo c’è la nostra civiltà – intervista di Stefano Zurlo. Il Giornale, 30 listopada 2017, 1-2.

Cacciari, Massimo. 2017c. Natale dimenticato – intervista di Nicola Mirenzi. L’Osservatore Romano, 27-28 grudnia 2017, 4.

Kobyliński, Andrzej. 2014. O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kobyliński, Andrzej. 2016. Sekularyzacja religii w twórczości Rainera Marii Rilkego i Gianniego Vattima. Studia Philosophiae Christianae, 52(3), 27-50.

Kobyliński, Andrzej. 2017. Czy istnieje etyka nihilistyczna? Interpretacja fenomenu nihilizmu we współczesnej filozofii włoskiej. Przegląd Filozoficzny, 103(3), 217-228.

Rastoin, Marc. 2019. Religione e violenza. La Civiltà Cattolica, 4053(2), 209-219.

Opublikowane
2019-10-28
Dział
Z problematyki filozoficznej