Procesualność w tekście homilii

  • Michał Klementowicz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: homilia, procesualność, tekstologia

Abstrakt

Celem artykułu jest wyjaśnienie istotnego zagadnienia teorii tekstu związanego z zagadnieniem procesualności. W innych słowach: koncepcji, gdzie tekst nie „jest”, ale „staje się”. W lingwistyce tekstu homilia może, zgodnie z etymologią terminu, dotyczyć różnych elementów, które mogą wpłynąć na jej procesualność. W opracowaniu te elementy zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza dotyczy zawartości materialnej tekstu homilii. Druga jest związana ze strukturą. Dzięki tym elementom tekst homilii może zostać uporządkowany w sposób, który pozwoli słuchaczom podążać za prezentowanymi myślami mówiącego.

Bibliografia

Arystoteles. 1988. Retoryka – Poetyka, tłum. Henryk Podbielski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Broński, Włodzimierz. 1999. Homilia w dokumentach Kościoła współczesnego. Lublin-Tarnów: Biblos.

Cicero, Marcus Tullius. 2013. O inwencji retorycznej. De inventione, tłum. Bartosz Awianowicz. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Duszak, Anna. 1998. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Klementowicz, Michał. 2017. Spójność tekstu jako warunek poprawnej homilii. Roczniki Teologiczne, (64)12, 69-72. DOI: http://dx.do.org/10.18290/rt.2017.64.12-5.

Klementowicz, Michał. 2018. Delimitacja w posłudze słowa Bożego. Roczniki Teologiczne, (65)12, 89-99. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.12-6.

Korolko, Mirosław. 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Labocha, Janina. 1996. Odbiorca w tekście wypowiedzi. W: Styl a tekst. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole 26-28.09.1995 r., red. Stanisław Gajda i Mieczysław Balowski, 55-60. Opole: UO.

Pazera, Wojciech. 1999-2000-2001. Homilia jako współczesny model religijnej prozy oratorskiej. Prace Naukowe. Pedagogika, 8-9-10, 265-270.

Ryszka-Kurczab, Magdalena. 2014. Historia i przemiany topoi jako bodziec do renesansowej reformy dialektyki. Terminus, 16(31)2, 133-150.

Skwara, Marek. 1992. O „miejscach” retorycznych. Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, (83)2, 138-155.

Wilkoń, Aleksander. 2002. Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Wojtak, Maria. 1996. Styl w perspektywie struktury tekstu (wybrane zagadnienia na przykładzie tekstów sylw). W: Styl a tekst. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole 26-28.09.1995 r., red. Stanisław Gajda i Mieczysław Balowski, 177-186. Opole: UO.

Żydek-Bednarczuk, Urszula. 2005, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu. Kraków: Universitas.

Opublikowane
2020-05-06
Dział
Z problematyki teologicznej