Współczesne wyzwania teologii pastoralnej, ed. R. Chałupniak, J. Kostorz, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2016

  • Dariusz Jarosław Adamczyk Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Słowa kluczowe: teologia pastoralna, duszpasterstwo

Abstrakt

Artykuł dotyczy książki zatyytułowanej Współczesne wyzwania teologii pastoralnej, opracowanej pod redakcją R. Chałupniaka i J. Kostorza, opublikowanej w Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, w Opolu w roku 2016. Współczesne problemy natury społeczno-kulturowej obligują do podejmowania wyzwań w obszarze teologii pastoralnej, celem odnowy i udzisiejszenia działań duszpasterskich. Ciągle bowiem aktualna jest potrzeba poszukiwania nowych, adekwatnych do sytuacji, sposobów ewangelizacji i duszpasterstwa. Odpowiedzią na te potrzeby jest omawiana książka zbiorowa kilkunastu artykułów, które skłaniają do pogłębionej refleksji nad wyzwaniami natury pastoralnej w Polsce. 

Bibliografia

Adamczyk D., Świadczenie miłosierdzia na wzór Boga jako kochającego Ojca w perspektywie encykliki Jana Pawła II Dives in misericordia, „Studia Theologica Varsaviensia” 45 (2007) nr 1, s. 165-193.

Baldanza G., La grazia del sacramento del matrimonio. Contributo per la riflessione teologica, Centro Liturgico Vincenziano, Roma 1993.

Baumann U., Die Ehe – ein Sakrament?, Verlag: Benzinger, Zürich 1988.

Benedykt XVI, Osoby starsze bogactwem społeczeństwa, http://niedziela.pl/artykul/3249/Benedykt-XVI-osoby-starsze-bogactwem.

Biela B., Zarys koncepcji teologii pastoralnej ks. Franciszka Blachnickiego, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004.

Fares D., Papież Franciszek o kulturze spotkania, tłum. S. Tuszyński, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2014.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Rzym 2013.

Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, Rzym 2015.

Franciszek, Orędzie na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania, Watykan 24 stycznia 2014, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/massmedia2014-or_24012014.html.

Franciszek, Pamięć o przeszłości i przyszłość, Przemówienie podczas spotkania z ludźmi starszymi na placu św. Piotra (28.09.2014), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/starsi2_28092014.html.

Guzowski K., Bądźcie miłosierni jak Ojciec, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2015.

Hałas S., Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2011.

Jan Paweł II, List Do moich Braci i Sióstr – do ludzi w podeszłym wieku, Watykan 1999.

Ks. Franciszek Blachnicki – katechetyk i pastoralista. W dwudziestą rocznicę śmierci Sługi Bożego, red. R. Buchta, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009.

Pronzato A., Starość czasem nadziei, przeł. A. Ryndak-Laciuga, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005.

Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, tłum. P. Rak, Wydawnictwo „M”, Kraków 2002.

Seremak W., Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki czasu, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.

Współczesne wyzwania teologii pastoralnej, red. R. Chałupniak, J. Kostorz, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2016.

Opublikowane
2019-10-28