Centralny Okręg Przemysłowy przykładem socjologicznej wyobraźni jego twórców

  • Piotr Zawada UKSW WNHiS IS
Słowa kluczowe: program gospodarczy, uprzemysłowienie, przemysł lotniczy

Abstrakt

Przy definiowaniu miejsca i znaczenia Centralnego Okręgu Przemysłowego – COP w polskiej historii i polskiej gospodarce nie sposób nie zauważyć licznych elementów składowych tego skomplikowanego przedsięwzięcia gospodarczego, planu, którego zasadniczym celem było zwiększenie poziomu obronności II RP i zniwelowanie różnic w sferze gospodarczej poszczególnych obszarów Polski, począwszy od 1937 r. Na uwagę zasługuje także fakt, że działania zapoczątkowane w tamtym okresie w dalszym czasie przekładają się na to, co dzieje się w życiu gospodarczym i społecznym województwa podkarpackiego, na przykład powstanie i działalność Stowarzyszenia Dolina Lotnicza.

Bibliografia

Barwińska-Małajowicz, Anna and Bogusław Ślusarczyk. 2017. Centralny Okręg Przemysłowy i jego implikacje dla lokalnych rynków pracy Podkarpacia. Rzeszów: Wydawnictwo Papirus.

Darecki, Marek. 2015. Strategia Działania i Rozwoju Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. Rzeszów (internal materials of the Aviation Valley Association).

Darecki, Marek. 2018. “15 lat Stowarzyszenia Dolina Lotnicza (special report).” Flight International 13-19.02.2018: 2-14.

Gołębiowski, Jerzy. 2000. COP. Dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922-1939. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej Kraków.

Grata, Paweł, Grzegorz Ostasz and Bartosz Pasterski. 2018. Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy w latach 1937-2017. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kaczmar, Bogdan. 2001. Rzeszów miastem COP. Rzeszów: Seria Wydawnicza Biblioteka Rzeszowska.

Kostrowicka, Irena, Zbigniew Landau and Jerzy Tomaszewski. 1984. Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku. Warszawa: Książka i Wiedza.

Kozłowski, Krzysztof. 1998. Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kwiatkowski, Eugeniusz. 1939. “Polityka inwestycyjna.” Polska Gospodarcza 9:1-36.

Landau, Zbigniew and Jerzy Tomaszewski. 1991. Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej. Dzieje narodu i Państwa Polskiego. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Samecki, Wieslaw. 1998. Ekonomia. Centralny okręg Przemysłowy 1936-1939. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Strachold, Grzegorz. 2003. “Eugeniusz Kwiatkowski a Polskie Ziemie Zachodnie i Północne”. Przegląd Uniwersytecki 1: 10.

Tabisz, Grzegorz. 2014. Badania ankietowe wybranych instytucji, uczelni wyższych i organizacji otoczenia biznesu funkcjonujących w klastrze Dolina Lotnicza. Projekt badawczy “Efektywne klastry – podstawą innowacyjności i źródłem trwałego rozwoju regionalnego.” Rzeszów: Bonus Liber.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach inwestycyjnych (Dz. U. RP z 1938 r., nr 26, poz. 224) (Act of 9 April 1938 on investment concessions (Journal of Laws of Poland of 1938, No. 26, item 224).

Zawada, Piotr and Marek Duda. 2017. “Dolina Lotnicza, czy to jeszcze COP”. In Centralny Okręg Przemysłowy i jego implikacje dla lokalnych rynków pracy Podkarpacia, edited by Anna Barwińska-Małajowicz and Bogusław Ślusarz, 117-126. Rzeszów: Wydawnictwo Papirus.

Zawada, Piotr. 2015. Współpraca świata biznesu oraz nauki w województwie podkarpackim. Rzeszów: Bonus Libre.

Opublikowane
2020-01-27
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej