Walka o prawdę jako jeden z głównych problemów polskiej polityki historycznej

  • Ewa Tylus Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Słowa kluczowe: polityka historyczna, prawda, pamięć

Abstrakt

Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie są obecnie najważniejsze zadania polityki historycznej. Jej rolą nie jest wyłącznie i w dużej mierze upamiętnianie i kultywowanie prawdy historycznej – stawianie pomników i organizowanie obchodów rocznic ważnych wydarzeń, ale bardzo często obrona prawdy. Warto zastanowić się nad tym, jak dochodzi do tego, że prawda historyczna jest zniekształcana i jaką rolę odgrywają różne poglądy i koncepcje w badaniu historii.

Bibliografia

Barbasiewicz, Olga. 2016. Pomniki i miejsca pamięci w relacjach międzynarodowych. Wpływ pamięci na stosunki japońsko-amerykańskie z perspektywy Japonii. Warszawa: IKSiO PAN.

Chwedoruk, Rafał. 2018. Polityka historyczna. Warszawa: PWN

Hałaburdzin-Rutkowska, Agnieszka. 2018. Lobby europejskie a przekaz medialny o KL Auschwitz. W: Konferencja Oświęcimska 25 kwietnia 2018 rok gmach PASTA, 11-15. Warszawa.

Jan Paweł II. Veritaris Splendor. Tekst i komentarze, red. Andrzej Szostek. 2001. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kołakowski, Leszek. 2004. Mini wykład o maksi sprawach. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Korkuć, Maciej. 2019. Prelekcja „Niedoceniane dziedzictwo: Rzeczpospolita Polska w czasie II wojny światowej” podczas konferencji „Nauczyciel – powrót do autorytetu w kontekście historycznym” w ramach Kongresu „Ponadczasowe Dziedzictwo Narodowe – Bóg – Honor – Ojczyzna”, Kraków: 6.02.2019 r. (niepublikowane).

Król, Marcin. 2008. Filozofia polityczna. Kraków: Wydawnictwo Znak.

List Komitetu Organizacyjnego Konferencji Oświęcimskiej do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Warszawa. 28.06.2018 r. (nieopublikowany).

Łuczewski, Michał. 2017. Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Morawiecki, Mateusz. 2019. Brzezinka. Przemówienie podczas uroczystości w 74. Rocznicę Wyzwolenia Obozu Auschwitz-Birkenau. Dostęp: 31.03.2019. http://auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/73-rocznica-wyzwolenia-niemieckiego-nazistowskiego-obozu-auschwitz,1962.html.

Nijakowski, Lech. 2008. Polska polityka pamięci. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Nowak, Andrzej. Prelekcja „Tożsamość narodowa Polaków. Rola wiary w kształtowaniu tożsamości polskiej” podczas konferencji „Nauczyciel – powrót do autorytetu w kontekście historycznym” w ramach Kongresu „Ponadczasowe Dziedzictwo Narodowe – Bóg – Honor – Ojczyzna”, Kraków: 6.02.2019 r. (niepublikowane).

Norwid, Cyprian Kamil. 1984. Vade-Mecum. Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Przemówienie przygotowane przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na uroczystości 10 kwietnia 2010 roku. Dostęp 31.03.2019. https://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2010/art,14,713,wolnosc-i-prawda-przemowienie-prezydenta-rp-z-10-kwietnia.html.

Sobotka, Piotr. 2009. Czy Piłat był zainteresowany tym, „co to jest prawda”? Linguistica Copernicana, nr 2 (2), 46-53.

Tischner, Józef. 2014. Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Znak.

Witkowski, Andrzej. 2018. Ucieczka z Katynia. Gazeta Warszawska, 13-19 kwietnia 2018, 19-21.

Wegner, Jacek. 2018. Zmagania z Ojczyzną staroświeckiego Polaka. Warszawa: Twins.

Węgrzecki, Janusz. 2016. Religia obywatelska. Między paradygmatem a teorią lokalnego zasięgu. W: Religia obywatelska w Polsce. Między początkami państwa a współczesnością, red. Janusz Węgrzecki, 45-60. Warszawa: UKSW.

Węgrzecki, Janusz. 2019. W obronie rozumu politycznego. Myśl Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wołk-Jezierska, Witomiła. 2005. Kulisy zbrodni katyńskiej. Wrocław: Nortom.

Zbrodnia katyńska. Materiały dla ucznia, red. Dorota Mazek i Katarzyna Zonn. 2012-2014. Kraków: Instytut Pamięci Narodowej.

Opublikowane
2019-10-28
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej