M. H. Kowalczyk, M. Fopka-Kowalczyk, K. Rubacha, Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017

  • Marcin Jurczyk Polski Uniwersytet Na Obczyźnie
Opublikowane
2019-10-28