Twórczość artystyczna osób niepełnosprawnych po wypadkach komunikacyjnych – studium przypadku

  • Michał Ostrowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, wypadki komunikacyjne, twĂłrczość artystyczna, wiersz, BĂłg

Abstrakt

Osoby niepeĹnosprawne po wypadkach komunikacyjnych realizowaÄ siÄ mogÄ spoĹecznie poprzez aktywnoĹÄ artystycznÄ. NajczÄĹciej osoby te realizujÄ siÄ poprzez pisanie wierszy, opowiadaĹ czy autobiograficznych powieĹci. Wiersz pozwala na wyraĹźanie wĹasnych emocji o swoich uczuciach, cierpieniu, bĂłlu, sensu Ĺźycia, niepeĹnosprawnoĹci, choroby i Bogu. CzÄsto poezja osĂłb niepeĹnosprawnych ma charakter religijny, a takĹźe wielowÄtkowy, przez co speĹnia rolÄ terapeutycznÄ dla tych osĂłb, dziÄki czemu nastÄpuje z czasem akceptacja wĹasnej niepeĹnosprawnoĹci.

Bibliografia

Bartnikowska Urszula, Żyta Agnieszka. 2007. Żyjąc z niepełnosprawnością. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
Goniewicz Mariusz, Goniewicz Krzysztof. 2010. Wypadki drogowe w Polsce – czynniki sprawcze i zapobieganie. Bezpieczeństwo Pracy.09. Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Grzesiuk Olga. Jej twarz, świątynia jej rozbitego ciała i dusza w całości. ARTykuly magazyn studentów historii sztuki kul; (data dostępu: 12.11.2015).
Korejwo Krystyna. 1996. Pieśni Serca. Olsztyn: Wydawnictwo POLgraf s.c.
Kosakowski Czesław. 2003. Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
Kotlarska-Michalska Anna. 1999. Człowiek niepełnosprawny jako ‘inny’ w ujęciu koncepcji socjologicznych i w świetle badań socjologiczno-psychologicznych. Roczniki Socjologii Rodziny XI. Poznań: UAM.
Kubarewicz Agnieszka, Wawrzynkowska Katarzyna. 2010. Twórczość jako forma wyrażania siebie przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Sławomir Przybyliński (red.), Pedagogika specjalna – tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą…, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
Kupisiewicz Małgorzata. 2014. Słownik pedagogiki specjalnej. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kustra Czesław. 2008. Terapeutyczny wymiar religii chrześcijańskiej. [w:] Zbigniew Domżał, Jacek J. Błeszyński (red.), Edukacja Zdrowotna.Vol.5, Nr 1. Łódź: Półrocznik Naukowy Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi.
Ostrowski Michał. 2009. Aktywność twórcza osób głuchoniewidomych, [w:] Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Marta Wójcik, Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością. Dyskursy pedagogiki specjalnej. Tom 8. Toruń – Olsztyn: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
Ostrowski Michał. 2008. Motywacja osób głuchoniewidomych do pracy, [w:] Zbigniew Domżał, Jacek J. Błeszyński (red.), Edukacja Zdrowotna Vol.5, Nr 1. Łódź: Półrocznik Naukowy Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi.
Owczarek Aleksander J., Kowalska Małgorzata. 2014. Epidemiologia wypadków komunikacyjnych w Polsce. 95(1). Prob Hig Epidemiol.
Paprocka-Borowicz M., Jasiewicz-Lebioda A., Pozowski A. 2005. Niepełnosprawność osób po urazach rdzenia kręgowego z porażeniem kończyn dolnych a pojęcie zdrowia, [w:] Elżbieta Krajewska-Kułak, Matylda Sierakowska, Jolanta Lewko, Cecylia Łukaszuk (red.), Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. Białystok: Akademia Medyczna w Białymstoku, Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia.
Pawlik Sabina. 2015. Sztuka jako sposób włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa. Numer 8. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej.
Symon Elżbieta. 2014. Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku. Warszawa: Komenda Główna Policji. Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Wydział Ruchu Drogowego. Instytut Transportu Drogowego.
Szudra Anna. 2008. Etyczne aspekty sztuki osób niepełnosprawnych, [w:] P. Francuz, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL. Tom 15. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Szudra-Barszcz Anna. 2012. Twórczość, czyli poza granicami niepełnosprawności. Z badań nad etycznymi aspektami arteterapii. Tom 4(40), Nr 1. Roczniki Pedagogiczne.
Żywczok Alicja, Ecler-Nocoń Beata. 2004. Autoterapia – przestrzeń rozwoju osoby ludzkiej. [w:] Stanisław Juszczyk (red.), Z zagadnień niepełnosprawności. Chowanna Tom 1 (22), XLVII (LX). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Opublikowane
2016-05-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej