Papież Paweł VI – profetyczny wymiar pontyfikatu trudnych czasów

  • Władysław Wyszowadzki Polski Uniwersytet Na Obczyźnie
Słowa kluczowe: papież Paweł VI, Sobór Watykański II, aggiornamento, encyklika Humanae vitae, upadek moralności, trudne czasy Kościoła

Abstrakt

Niniejszy artykuł omawia encykliki Pawła VI Eccelsiam suam i Humanae vitae i ich znaczenie w nauczaniu zasad moralnych Kościoła w odniesieniu do prokreacji, miłości małżeńskiej i seksualności człowieka. Papież Paweł VI wyraził swój sprzeciw wobec moralnego zepsucia, a jego słowa uderzają profetycznym charakterem. Nawoływał do nawrócenia i ponownego otwarcia się na Chrystusa poprzez ukazywanie zagubionemu pokoleniu radości chrześcijaństwa i Chrystusa jako źródła prawdziwej szczęśliwości. Jego pontyfikat jest lekcją wierności Ewangelii i tradycyjnemu nauczaniu Kościoła poprzez przypominanie o powołaniu człowieka do zbawienia.

Bibliografia

ABC chrześcijanina. Mały słownik, edited by Sylwester Zalewski. 1999. Warsaw: Verbinum.

Bujak, Adam and Michał Rożek. 1997. Wojtyła. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie

Francis. 2014. Homily in Vatican during Paul VI canonization.

InviMed. Klinika leczenia niepłodności. n.d. Acccessed 13.12.2018. https://www.invimed.pl/in-vitro-ivf.

John Paul II. 1981. Speech to the religious and priests participating at the 1st Italian National Congress "Mission to people in the 1980s."

O'Connell, Marvin R. 1994. Critics on Trial: An Introduction to the Catholic Modernist Crisis. Washington DC: Catholic University of America Press.

Paul VI. 1968. Encyclical "Humanae vitae."

Paul VI. 1964. Encyklical "Ecclesiam suam."

Paul VI. 1972. Homily to the cardinals, the diplomatic corps and the faithful in St Peter's Basilica on the feast day of Sts Peter and Paul.

Paul VI. 1973. Introduction to the Sacred College of Cardinals.

Paul VI. 1975a. Apostolic Exhortation "Evangelii Nuntiandi."

Paul VI. 1975b. Apostolic Exhortation "Gaudete in Domino."

Ratté, John. 1968. Three Modernists. Alfred Loisy, William L. Sullivan, George Tyrrell. London-Sydney: Sheed & Ward.

Reich, Wilhelm. 1974. The Sexual Revolution. Toward a Self-regulating Character Structure. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. 2014. Raport "Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną - Młodzież 2013." Warsaw: CBOS.

Wojtyła, Karol. 1993. Love and Responsibility. San Francisco: Ignatius Press.

Opublikowane
2020-01-27
Dział
Z problematyki teologicznej