Samotni ojcowie w percepcji dzieci

  • Przemysław Eugeniusz Kaniok Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: samotni ojcowie, percepcja, dzieci, rodzina

Abstrakt

Zagadnienie samotnego ojcostwa stanowi jeden z bardziej interesujących, aczkolwiek nadal mało zgłębionych, obszarów badań nad rodziną i rodzicielstwem. Celem tego opracowania jest poznanie sposobu, w jaki dzieci postrzegają swoich samotnie opiekujących się nimi ojców. W tym celu wykorzystano wyniki arbitralnie wybranych badań ilościowych i jakościowych, przeprowadzonych w ostatnich czterech dekadach. Jednym z wniosków, sformułowanych w prezentowanym artykule, jest stanowisko, że aktualny stan badań nad percepcją dzieci w zakresie oceny ich samotnie wychowujących je ojców jest niezadowalający. Istnieje zatem konieczność prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

Bibliografia

Barnes, Earl. 1895. Punishment as seen by children. The Pedagogical Seminary, 3, 235-245.

Battle, Juan i Deborah Coates. 2004. Father-only and mother-only, single-parent family status of Black girls and achievement in grade 12 and at two years post high school. Journal of Negro Education, 73, 392-407.

Bronte-Tinkew, Jacinta, Mindy Scott i Emily Lilja. 2010. Single custodial fathers’ involvement and parenting: Implications for outcomes in emerging adulthood. Journal of Marriage and Family, 72, 1107-1127.

Clarke-Stewart, Alison i Craig Hayward. 1996. Advantages of father custody and contact for the psychological well-being of school-age children. Journal of Applied Developmental Psychology, 17, 239-270.

Coles, Roberta. 2015. Single-father families: A review of the literature. Journal of Family Theory and Review, 7, 144-166.

Coles, Roberta. 2017. Single fathers and their children. W: Fatherhood in America. Social work perspectives on a changing society, red. Carl Mazza i Armon Perry, 37-57. Springfield, Illinois: Charles C Thomas Publisher Ltd.

Cookston, Jeffrey. 1999. Parental supervision and family structure: Effects on adolescent problem behaviors. Journal of Divorce and Remarriage, 32, 107-122.

Downey, Douglas i Brian Powell. 1993. Do children in single-parent households fare better living with same-sex parents? Journal of Marriage and Family, 55, 55-71.

Dudak, Anna. 2006. Samotne ojcostwo. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Eggebeen, David, Anastasia Snyder i Wendy Manning. 1996. Children in single-father families in demographic perspective. Journal of Family Issues, 17, 441- 465.

Fry, Prem i Maureen Leahey. 1983. Children`s perceptions of major positive and negative events and factors in single-parent families. Journal of Applied Developmental Psychology, 4, 371-388.

Główny Urząd Statystyczny. 2007. Kobiety w Polsce. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Greif, Geoffrey. 1994. Single fathers with custody following separation and divorce. Marriage and Family Review, 20, 213-231.

Greif, Geoffrey i Alfred DeMaris. 1990. Single fathers with custody. Families in Society. The Journal of Contemporary Human Services, 71, 259-266.

Hanson, Shirley. 2013. Father/child relationships. Beyond Kramer vs. Kramer. W: Men’s changing role in the family, red. Robert Lewis i Marvin Sussman, 135-150. New York, London: Routledge, Taylor & Francis.

Hawkins, Daniel, Paul Amato i Valerie King. 2006. Parent-adolescent involvement: The relative influence of parent gender and residence. Journal of Marriage and Family, 68, 125-136.

Hazzard, Ann, Andrew Christensen i Gayla Margolin. 1983. Children’s perceptions of parental behaviors. Journal of Abnormal Child Psychology, 11, 49-60.

Hilton, Jeanne i Esther Devall. 1998. Comparison of parenting and children`s behavior in single-mother, single-father, and intact families. Journal of Divorce and Remarriage, 29, 23-54.

Kawula, Stanisław. 2004. Dodatek. W: Pedagogika rodziny, red. Stanisław Kawula, Józefa Brągiel i Andrzej Janke, 415-442. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Livingston, Gretchen. 2013. The rise of single fathers. A ninefold increase since 1960. Washington: Pew Research Centre.

Mendes, Helen. 1976. Single fathers. The Family Coordinator, 25, 439-444.

Norton, Arthur i Paul Glick. 1986. One-parent families: A social and economic profile. Family Relations, 35, 9-17.

Roe, Anne i Marvin Siegelman. 1963. A parent-child relations questionnaire. Child Development, 34, s. 355-369.

Rosenthal, David i James Hansen. 1980. Comparison of adolescents’ perceptions and behaviors in single and two-parent families. Journal of Youth and Adolescence, 9, 407-417.

Ruszkiewicz, Dorota. 2005. Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie samotnego ojca. Toruń: Centrum Edukacji Europejskiej.

Schaefer, Earl. 1965. Children’s reports of parental behavior: An inventory. Child Development, 36, 413-424.

Siegelman, Marvin. 1965. Evaluation of Bronfenbrenner’s Questionnaire for children concerning parental behavior. Child Development, 36, 163-174.

Stogdill, Ralph. 1937. Survey of experiments of children’s attitudes toward parents: 1894-1936. The Pedagogical Seminary and Journal of Genetic Psychology, 51, 293-303.

Opublikowane
2019-07-06
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej