Człowieczeństwo, sprawczość i troska transcendentna

  • Artur Edward Wysocki UKSW w Warszawie
Słowa kluczowe: troski podstawowe, troska transcendentna, transcendencja, Margaret Archer

Abstrakt

Głównym celem tego artykułu jest rozważenie zasadności włączenia troski transcendentnej do zestawu trosk podstawowych w życiu człowieka, tak jak je rozumie M. Archer. Tekst omawia najpierw rozumienie tej troski w tekstach brytyjskiej socjolog, następnie charakteryzuje proponowane przez autora, poszerzone jej rozumienie. Z kolei jej znaczenie dla człowieka i życia społecznego zostaje przedstawione krótko przez ukazanie wpływu na sprawczość człowieka. W końcu przedyskutowane zostają relacje między troskami ze szczególnym uwzględnieniem miejsca troski transcendentnej i poczynione wnioski końcowe.

Bibliografia

Archer, Margaret S. 2003. Being human: the Problem of Agency. Cambridge: Cambridge University Press.

Archer, Margaret S. & Andrew Collier & David V. Porpora. 2004a. Transcendence. Critical realism and God. London-New York: Routledge.

Archer, Margaret S. & Andrew Collier & David V. Porpora. 2004b. “What do we mean by God.” In Transcendence. Critical realism and God, edited by Margaret S. Archer & Andrew Collier & David V. Porpora, 24-40. London-New York: Routledge.

Archer, Margaret S. 2004a. “Models of man: the admission of transcendence.” In Transcendence. Critical realism and God, edited by Margaret S. Archer & Andrew Collier & David V. Porpora, 63-81. London-New York: Routledge.

Archer, Margaret S. 2004b. “Western mysticism and the limits of language.” In Transcendence. Critical realism and God, edited by Margaret S. Archer & Andrew Collier & David V. Porpora, 92-108. London-New York: Routledge.

Archer, Margaret S. 2004c. “On understanding religious experience: St Teresa as a challenge to social theory.” In Transcendence. Critical realism and God, edited by Margaret S. Archer & Andrew Collier & David V. Porpora, 138-154. London-New York: Routledge.

Archer, Margaret S. 2015. “The Relational Subject and the person: self, agent, and actor.” In The relational subject, edited by Pierpaolo Donati & Margaret S. Archer, 85-122. Cambridge: Cambridge University Press.

Donati, Pierpaolo & Margaret S. Archer. 2015. The Relational Subject. Cambridge: Cambridge University Press.

Bauman, Zygmunt. 1998. Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia. Warszawa: PWN.

Glaser, Barney G. & Anselm L. Strauss. 1965. Awareness of dying. Chicago: Aldine Pub. Co.

Mariański, Janusz. 2017. “Umieranie i śmierć w ujęciu socjologicznym w nawiązaniu do myśli Jana Szczepańskiego.” In W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego, edited by Daniel Kadłubiec & Ewa Ogrodzka-Mazur & Andrzej Kasperek, vol. 3, 21-40, Cieszyn: Arka.

Pieper, Josef. 1970. Śmierć i nieśmiertelność. Translated by Anna Morawska. Paris: Éditions du Dialogue.

Seibert, Ulrich & Hans Luther. 2010. Your Path, the Truth and Existence after Death. Munich: Hans Luther.

Szczepański, Jan. 1999. Fantazje na temat czasu. Lublin: KUL.

Sztompka, Piotr. 2005. Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.

Wysocki, Artur. 2016. “Transcendence according to Margaret S. Archer.” In Critical Realism and Humanity in the Social Sciences, edited by Klaudia Śledzińska & Krzysztof Wielecki, 161-197. Warszawa: UKSW.

Opublikowane
2020-01-27
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej