Pielgrzymowanie jako czynnik rozwoju człowieka

  • Jerzy Smoleń AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE
Słowa kluczowe: pielgrzymowanie, psychologia pielgrzymowania, rozwój człowieka, potrzeby człowieka, kondycja psychiczna człowieka

Abstrakt

W rozwój człowieka wpisane jest wędrowanie, przemieszczanie się z miejsca na miejsce, a mówiąc językiem teologicznym – pielgrzymowanie. Niniejszy artykuł, koncentrując się na pielgrzymowaniu jako czynniku rozwoju człowieka, omawia następujące jego obszary: poznawczy, emocjonalny, społeczny, duchowy.

Bibliografia

Człowiek i człowieczeństwo. Strategie bycia i stawania się Człowiekiem, red. Halina Romanowska-Łakomy i Halina Kędzierska. 2002. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wybór wypowiedzi i dokumentów kościelnych, red. Maciej Ostrowski. 2003. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.

Encyklopedia psychologii, red. Włodzimierz Szewczuk. 1998. Warszawa: Fundacja Innowacja.

Fila-Jankowska, Aleksandra. 2009. Samoocena autentyczna. Co ukrywamy sami przed sobą. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Akademica”.

Jackowski, Antoni. 2004. Pielgrzymowanie. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Jan Paweł II. 2001. Orędzie na XXII Światowy Dzień Turystyki.

Jarymowicz, Maria i Anna Szuster. 2014. Rozmowy o rozwoju osobowym. Od koncentracji na sobie i swoich do otwartości na świat i altruizmu. Warszawa: WUW.

Kobierzycki, Tadeusz. 1989. Osoba. Dylematy rozwoju. Studium metakliniczne. Bydgoszcz: „Pomorze”.

Konwent, Czesław. 2001. Eklezjalny wymiar pielgrzymek. Porąbka Uszewska: Drukarnia Triada.

Kośmicki, Maciej. 2014. Pielgrzymowanie wczoraj i dziś. Socjologiczno-antropologiczna analiza zjawiska. Dostęp: 22.07.2018. http://krytyka.org/pielgrzymowanie-wczoraj-i-dzis-socjologiczno-antropologiczna-analiza-zjawiska/.

Maslow, Abraham H. 1986. W stronę psychologii istnienia, tłum. Irena Wyrzykowska. Warszawa: Wydawnictwo PAX.

Maslow, Abraham H. 1990. Motywacja i osobowość, tłum. Paula Sawicka. Warszawa: Wydawnictwo PAX.

Migdał, Kazimierz. 2011. Psychologia czasu wolnego. Warszawa: ALMAMER Szkoła Wyższa.

Mina, Claudio. 2004. Kształtowanie osobowości. Przewodnik psychologiczny, tłum. Bruno Adam Gancarz. Kraków: Wydawnictwo OO. Franciszkanów.

Nowak, Jozafat. 2000. Identyfikacja Postaw. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Nowak, Jozafat. 2005. Psychologia eklezjalna. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Obuchowski, Kazimierz. 1983. Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa: PWN.

Obuchowski, Kazimierz. 2000. Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa: PWN.

Ostrowski, Maciej. 2005. Jesteśmy pielgrzymami przed Tobą. Posługa duszpasterska wśród Pielgrzymów. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Pichalski, Ryszard. 2016. Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Pielgrzymowanie. Dostęp: 20.07.2018. http://idzieczlowiek.pl/pielgrzymowanie/.

Przeciszewski, Marcin. 2017. Polska pielgrzymuje. Fenomen na skalę europejską. Dostęp: 10.06.2018. https://ekai.pl/fenomen-polskiego-pielgrzymowania/.

Smoleń, Jerzy. 2014. Cierpienia człowieka trzydzieści lat po Salvifici Dolores. W: Świat ludzkiego cierpienia, red. Jan Bartoszek i Jerzy Smoleń, 85-106. Tarnów: Wydawnictwo BIBLOS.

Smoleń, Jerzy. 2015. Kryzys życia. Psychospołeczne aspekty samobójstwa. W: Wartość i jakość ludzkiego życia w ujęciu transdyscyplinarnym, red. Jan Bartoszek, 271-291. Tarnów: Wydawnictwo BIBLOS.

Steuden, Stanisława. 2011. Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.

Sujak, Elżbieta. 2006. Rozważania o ludzkim rozwoju. Lublin: Gaudium.

Uchnast, Zenon. 2000. Style aktualizacji siebie. W: Człowiek przełomu Tysiącleci. Problemy psychologiczne, red. Józef Makselon i Borys Jacek Soiński, 139-153. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Winiarski, Ryszard i Janusz Zdebski. 2008. Psychologia turystyki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Zaborowski, Zbigniew. 2002. Koncepcja pewności siebie. Studia Psychologica, 3, 119-131.

Opublikowane
2019-09-26
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej