Cyberprzestrzeń jako zagrożenie dla człowieka XXI wieku

  • Barbara Kałdon UKSW, Warszawa
Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, Generacja Z, subkultury medialne, massmedia

Abstrakt

Media wpĹywajÄ na caĹoksztaĹt obecnego Ĺźycia jednostki i caĹych grup spoĹecznych (zarĂłwno naturalnych, jak rodzina jak teĹź wtĂłrnych). Na szczegĂłlnÄ uwagÄ zasĹuguje âgeneracja Zâ, czyli mĹodzieĹź urodzona na przeĹomie XX i XXI wieku, ktĂłra nie zna Ĺwiata bez Internetu i innych massmediĂłw. Zjawisko to nakĹada siÄ na istniejÄce juĹź w rzeczywistoĹci spoĹecznej subkultury mĹodzieĹźowe, przenoszÄc wiele ich aspektĂłw do cyberprzestrzeni. Powoduje to wyĹonienie siÄ zupeĹnie nowej jakoĹci istniejÄcych subkultur, jak rĂłwnieĹź powstanie zupeĹnie nowych subkultur, ktĂłre nie mogÄ istnieÄ poza rzeczywistoĹciÄ wirtualnÄ. Na szczegĂłlnÄ uwagÄ zasĹugujÄ: cybergoci i cyberpunki, hejterzy, hakerzy i piraci, gracze komputerowi, bolgerzy, machinimiĹci, fanfikowcy i scenowcy.

Bibliografia

Andrzejewska Anna, Józef Bednarek. 2013. Gry komputerowe. W: Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych, red. Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Marcin Bąkiewicz, Joanna Lizut, 75 – 86. Warszawa. (data dostępu: 1.02.2015).
Andrzejewska Anna, Józef Bednarek. 2013. Uzależnienie od komputera i Internetu. W: Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych, red. Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Marcin Bąkiewicz, Joanna Lizut, 87 – 102. Warszawa. (data dostępu: 1.02.2015).
Bargh John A., Katelyn Y. A. McKenna. 2009. Internet a życie społeczne. W: Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, red. Władysław J. Paluchowski, 25 – 45. Warszawa: PWN.
Berkeley Leo. 2006. Situating Machinima in the New Mediascape. Australian Journal of Emerging Technologies and Society 2: 65 – 88.
Braun-Gałkowskiej Maria, Irena Uflik. 2000. Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy zawartej w mediach na psychikę dzieci. Warszawa: Krupski i S-ka.
Chaciński Bartłomiej. 2010. Wyż nisz. Od alterglobalistów do zośkarzy. 55 małuch kultur. Kraków: Znak.
Feibel Thomas. 2006. ZabĂłjca w dziecinnym pokoju. Przemoc i gry komputerowe. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
Gajewski Mariusz. 2009. Brutalne gry komputerowe w życiu dzieci i młodzieży. W: Psychologiczne konteksty Internetu, red. Barbara Szmigielska, 263 – 285. Kraków: WAM.
Górski Stanisław. 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa: PWN.
Jaszczak Aleksandra. 2009. Poczucie uzależnienia od Internetu, a poczucie kontroli adolescentów. W: Psychologiczne konteksty Internetu, red. Barbara Szmigielska, 230 – 262. Kraków: WAM.
Jędrzejewski Marek. 2002. Od subkultur klasycznych do medialnych. Remedium 10: 1 – 3.
Jędrzejewski Marek. 2002. Subkultury Medialne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2: 22 – 31.
Kałdon Barbara, Żaneta Tempczyk. 2012. Potrzeby młodzieży niedostosowanej społecznie, a funkcjonowanie wybranych subkultur młodzieżowych. Ostrowiec-Warszawa: Stowarzyszenie „Nauka, Edukacja, Rozwój”.
Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 2001.
Joinson Adam N. 2009. Przyczyny i skutki rozhamowanego zachowania w Internecie. W: Internet a Psychologia. Możliwości i zagrożenia, red. Władysław J. Paluchowski, 135 – 157. Warszawa: PWN.
Kron Friedrich W., Alivisos Safos. 2008. Dydaktyka mediów. Gdańsk: GWP.
Nowak Mariusz. 2010. Cybernetyczne przestępstwa - definicje i przepisy prawne. Biuletyn EBIB 4: 1. http://www.ebib.info/2010/113/a.php?nowak (data dostępu 11.04.2015).
Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni, przyjęta w dniu 25 czerwca 2013 r. w drodze uchwały Rady Ministrów.
Pytka Lesław. 2005 Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Pyżalski Jacek. 2011. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot: GWP.
Riva Giuseppe. 2009. Komunikacja za pośrednictwem komputera z punktu widzenia psychologii społecznej i poznawczej: teraźniejszość i przyszłość interakcji opartych na technice, red. Władysław J. Paluchowski, 75 - 109. Warszawa: PWN.
Sowa Michał. 2002. Odpowiedzialność karna sprawców przestępstw internetowych. Prokuratura i Prawo 4: 62 - 79.
Uflik-Jaworska Irena. 2009. Cybeprzemoc czy cybermobbing? Terminologiczne kontrowersje i charakterystyka zjawiska. W: Psychologiczne konteksty Internetu, red. Barbara Szmigielska, 197 – 215. Kraków: WAM.
Wasilewski Janusz. 2013. Zarys definicyjny cyberprzestrzeni. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 9(5): 225 – 234.
Wojtasik Łukasz. Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska. W: Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, red. Łukasz Wojtasik, 5 – 10. Fundacja Dzieci Niczyje.
Żelazny Rafał. 2013. Raport Obserwatorium ICT. Społeczeństwo Informacyjne. Gliwice: http://ris.slaskie.pl/files/zalaczniki/2013/11/07/1383816291/138381 6369.pdf (data dostępu: 1. 03. 2015)
Opublikowane
2016-05-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej