Polityka historyczna i kulturalna okupanta niemieckiego w Gnieźnie (1939-1945)

  • Michał Przemysław Sołomieniuk Instytut Historii UAM
Słowa kluczowe: Gniezno, okupacja nimiecka, polityka historyczna, polityka kulturalna, muzeum, katedra, kino

Abstrakt

W czasie okupacji w latach 1939-1945 niemieccy ludzie nauki i kultury, w imię ideologii narodowosocjalistycznej, rugowali polskość z dziejów Gniezna. Konsekwentnie w kulturze widzieli jedynie oręż do umacniania w nim niemczyzny. Ich reinterpretacja historii miasta, kłamliwa i niespójna, była teoretyczną podstawą polityki kulturalnej, adresowanej wyłącznie do Niemców. W proces umacniania niemczyzny wciągnięto zarówno kulturę masową (np. projekcje filmów), jak i kulturę wysoką, a także niezrealizowany projekt muzeum regionalnego.

Bibliografia

AAG AMG. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Akta Miejskie Gniezna 1939-1945.

Białkowski, Błażej. 2009. Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu (1941-1945). Kronika Miasta Poznania, 3, 143-154.

Casselmann, Heinrich et al. 1941. Da liegt im Osten… Jahrbuch des Kreises Gnesen der NSADP 1939/40. Gnesen [Gniezno]: NSDAP Kreisleitung Gnesen.

Giese, Arno. 2004. Kurier kardynała. Katowice: Fundacja Semper Silesia.

Labuda, Adam. 2002. Instytut Historii Sztuki na Uniwersytecie Rzeszy w Poznaniu w latach 1941-1945. Artium Quaestiones, 13, 258-275.

Łuczak, Agnieszka. 2009. Polityka namiestnika Kraju Warty wobec polskiego dziedzictwa kulturalnego. Kronika Miasta Poznania, 3, 127-142.

Ostdeutscher Beobachter, Organ der Nazionalsozialistiscchen Deutscher Arbeiterpartei. Verkündungsblatt des Reichsstatthalters und seiner Behörden. Posen [Poznań] 1939-1945.

Powidzki, Janusz. 1947. Losy katedry gnieźnieńskiej podczas okupacji 1939-1945. W: Święty Wojciech 997-1947, red. Zbigniew Bernacki, Feliks Jordan, Kirył Sosnowski i Mieczysław Suchocki, 293-318. Gniezno: Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej.

Sobczak, Dariusz. 2017. Koncepcja odnowy muzyki kościelnej po Vaticanum II w ujęciu ks. Ireneusza Pawlaka. Gniezno: Wydawnictwo Gaudentinum.

Sołomieniuk, Michał. 2018. Katedra gnieźnieńska: polsko-niemieckie zmagania o symbole w czasie zaborów, dwudziestolecia międzywojennego i okupacji hitlerowskiej. Seminare. Poszukiwania naukowe, 39(3), 169-181.

Opublikowane
2019-09-26
Dział
Z problematyki historycznej