Proces wycofania Hikikomorich na przykładzie 24 japońskich Hikikomorich

  • Karolina Aleksandra Kalita Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki (mgr) oraz Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii (dr), obecnie nie pracuję w żadnej jednostce naukowej
Słowa kluczowe: socjologia problemów spłecznych, socjologia dewiacji, anomia, wycofanie, Shakaiteki Hikikomori, Japonia

Abstrakt

Publikacja niniejsza prezentuje fragment wyników badań mojej rozprawy doktorskiej, na łamach której to przyjąwszy w perspektywie socjologicznej, że mam do czynienia z przykładem czy formą jednego z pięciu typów adaptacji do sytuacji anomii, nazwanym przez socjologa amerykańskiego Roberta K. Mertona: ,,wycofaniem’’, na przykładzie 24 Hikikomorich japońskich, opisałam problem będący w centrum moich zainteresowań naukowych - Shakaiteki Hikikomori (ang. Social Withdrawal) w Japonii (i.a. profil Hikikomoriego, proces wycofania Hikikomorich, czynniki społeczno-kulturowe sprzyjające wyborowi formy wycofania, jaką jest Hikikomori etc.) A dokładniej, publikacja niniejsza prezentuje proces wycofania Hikikomorich.

Bibliografia

Fogel, Alan and Masatoshi Kawai. 2006. “Hikikomori in Japanese Youth: Some Possible Pathways for Alleviating this Problem from the Perspective of Dynamic Systems Theory.” Nyūyōji Hattatsu Rinshō Senta-Nenpō, Annual Report 28: 1-12.

Furlong, Andy. 2008. “The Japanese Hikikomori Phenomenon: Acute Social Withdrawal among Young People.” The Sociological Review 56, issue 2: 309-325.

Hall Vogel, Suzanne. 2012. “Japanese Society under Stress. Diagnosis and Prescription.” Asian Survey 52, no. 4: 687-713.

Hashimoto, Kenji. 2000. “Class Structure in Contemporary Japan.” International Journal of Sociology 30, no. 1 (Spring): 37-64.

Hattori, Yūichi. 2005. “Social Withdrawal in Japanese Youth: A Case Study of Thirty-Five Hikikomori Clients.” In Trauma and Dissociation in a Cross Cultural Perspective: Not just a North American Phenomeno, edited by George F. Jr. Rhoades and Sar Vedat, 181-201. Binghamton, New York: Haworth Press.

Hirashima, Natsuko. 2001. “Psychopathology of Social Withdrawal in Japan.” Japan Medical Association Journal 44, no. 6: 260-262.

Jones, Maggie. 2006. “Shutting Themselves In.” The New York Times 15 January 2006. Accessed 15.10.2015. http://www.nytimes.com/2006/01/15/magazine/15japanese.html?pagewanted=all&_r=0.

Kaneko, Sachiko. 2006. “Japan's ‘Socially Withdrawn Youths’ and Time Constraints in Japanese Society: Management and Conceptualization of Time in a Support Group for ‘Hikikomori’.” Time & Society 15(2-3): 233-249.

Kōseirōdōshō (The Ministry of Health, Labour and Welfare). 2000. 10 Dai – 20 Dai wo Chūshin to Shita ‘Hikikomori’ wo Meguru Chiiki Seishin Hoken Katsudō. Seishin Hoken Fukushi Senta- - Hokenjo – Shichōsan Dono yō na Taiyō Suru ka – Enjō Suru ka. Accessed 15.11.2015. http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/07/tp0728-1.html, http://www.ncnp.go.jp/nimh/fukki/documents/guide.pdf.

Kosewski, Marek. 1985. Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Krieg, Alexander. 2014. “Reclusive Shut-ins Are Hikikomori a Predominately Japanese Problem.” Eye Magazine. The Magazine of International Academic Forum 5, issue (Fall): 16-22. Accessed 7.10.2015. http://iafor.org/archives/magazine/Eye-Magazine-Issue-5.pdf.

Kuramoto, Hidehiko and Yumiko Ōtake. 2005. “Hikikomori no Rekishiteki Tenbō.” Kokoro no Kagaku, no. 123: 31-35.

Merton, Robert K. 1938. “Social Structure and Anomie.” American Sociological Review 3, issue 5: 672-682.

Merton, Robert K. 1968. Social Theory and Social Structure. United States of America: Macmillan Publishing.

Merton, Robert K. 2002. Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Translated by Ewa Morawska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Miyake, Yūko. 2005. “Hikikomori Tōkei to Sono Shūhen.” Kokoro no Kagaku, no. 123: 25-30.

Murphy, Daniel S. and Mathew B. Robinson. 2008. “The Maximizer: Clarifying Merton's Theories of Anomie and Strain.” Theoretical Criminology 12, no. 4: 501-521. Accessed 27.01.2016. http://www.convictcriminology.org/pdf/Murphy_Robinson_2008_The_Maximizer.pdf.

Nishimura, Hideaki. 2006. Hikikomori Sono Shinri to Enjo. Tōkyō: Kyōiku Shiryo Shuppankai.

Ogino, Tatsushi. 2004. “Managing Categorization and Social Withdrawal in Japan: Rehabilitation Process in a Private Support Group for Hikikomorians.” International Journal of Japanese Sociology 13, issue 1: 120-133.

Pospiszyl, Irena. 2009. Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Saitō, Tamaki. 2013. Hikikomori. Adolescence without End. Translated by Jeffrey Angels. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.

Saitō, Tamaki. 2006. Shakaiteki Hikikomori. Owaranai Shishunki. Tōkyō: PHP Kenkyūsho.

Shirai, Sachiko. 2004. “How Psychotherapist Can Assist People in Difficult Situations in Present Day Japanese Society. Focusing upon the Issue of Hikikomori (Social Withdrawal).” Teologia. Diakonia 38: 105-124.

Siemaszko, Andrzej. 1993. Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Shwalb David W. et al. 2010. “Fathering in Japan, China and Korea. Changing Contexts, Images and Roles.” In The Role of the Father in Child Development. Fifth Edition, edited by Michael E. Lamb, 341-387. Canada, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

Sonoda, Junichi et. al. 2004. “Futōkō to Shakaiteki Hikikomori. Hattenkatei wo Saguri, Taiō to Yobō wo Kangaeru.” Kenkyū Kiyō. Kyūshū Hoken Fukushi Daigaku 5: 77-84.

Suwa, Mami and Koichi Hara. 2007. “‘Hikikomori’ among Young Adults in Japan. The Importance of Differential Diagnosis between Primary Hikikomori with High-functioning Pervasive Developmental Disorders.” Iryō Fukushi Kenkyū 3: 94-101.

Suwa, Mami and Kunifumi Suzuki. 2013. “The Phenomenon of ‘Hikikomori’ (Social Withdrawal) and the Socio-cultural Situation in Japan Today.” Journal of Psychopathology 19, issue 3: 191-198.

Tanaka, Chihoko. 2001. Hikikomori no Kazoku Kankei. Tōkyō: Kōdansha.

Tateno, Masaru et al. 2012. “Hikikomori as a Possible Clinical Term in Psychiatry: a Questionnaire Survey.” BMC Psychiatry 12. Accessed 9.11.2015.https://www.biomedcentral.com/bmcpsychiatry/content/12/October/2012.

Tōkeisūrikenkyūsho (The Institute of Statistical Mathematics) n.d., Nihonjin no Kokuminsei Chōsa. Accessed 7.09.2017. http://www.ism.ac.jp/.

Uchida, Chiyoko. 2010. “Apathetic and Withdrawing Students in Japanese Universities - with Regard to Hikikomori and Student Apathy -.” Journal of Medical and Dental Sciences 57, no. 1: 95-108.

Opublikowane
2019-01-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej