Salezjańskie harcerstwo w latach 1918-1939

  • Jan Piotr Niewęgłowski UKSW
Słowa kluczowe: Towarzystwo Salezjańskie, system prewencyjny, skauting, harcerstwo, salezjańskie placówki wychowawcze

Abstrakt

W 1918 r. Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Kraj powstał z trzech zaborów. Proces odbudowywania państwowości napotykał liczne problemy: brak struktur politycznych, zniszczenia wojenne, różne prawodawstwo, brak jednego systemu szkolnictwa. Sytuacje komplikował ponadto ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny. Nowa władza zdawała sobie sprawę, że kwestia szkolnictwa i wychowania należy do priorytetowych. W proces odbudowy młodego kraju czynnie włączyli się salezjanie, którzy byli obecni na ziemiach polskich od 1898 r. Tworzyli szkolnictwo ogólnokształcące, szkoły zawodowe i sierocińce. Jedną z form pracy z młodzieżą było harcerstwo. Salezjanie formę tę wspierali i angażowali się w organizowanie i prowadzenie drużyn harcerskich.

Bibliografia

Archiwum Salezjańskiej Inspektorii w Krakowie:

- A 212. J. Nęcek, Wspomnienia o pracy w ZHP Hufca Podgórskiego w Krakowie w latach 1936/1939.

- A 212. Pismo do Księdza Inspektora Adama Cieślara. Projekt akcji letniej salezjańskich drużyn harcerskich w r. 1939.

Formella, Zbigniew. 2005. Salezjańskie „Dęby”. Piła.

Ghiberti, Giuseppe. 2018. Spotkać księdza Bosko, tłum. Jacek Jurczyński. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Hallo tu Supraśl. 1939. Pokłosie Salezjańskie, 7-8, 167-170.

Harcerze i Zuchy przy oratorium obchodzą święto swego patrona św. Jana Bosko. 1939. Pokłosie Salezjańskie, 4, 98.

Harcerze z oratorium łódzkiego godnie uczcili swego patrona. 1938. Pokłosie Salezjańskie, 3, 68.

Jankowski, Stanisław. 2016. Biblijne źródła charyzmatu i systemu wychowawczego świętego Jana Bosko. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.

Kronika z „Domu Sierot” w Warszawie, na Litewskiej 14. 1934. Pokłosie Salezjańskie, 10, 200-201.

[Kuty Wilk]. 1937. Drużyna harcerska wśród oratorianów łódzkich melduje się przy pracy. Pokłosie Salezjańskie, 12, 261.

Lewandowska, J. 1937. Salezjański obóz letni W. F. i P. W. w Grandziczach. Pokłosie Salezjańskie, 10, 218-221.

Łódź – Wodna 34. Z oratorium. 1939. Pokłosie Salezjańskie, 6, 135.

Marszałek, Katarzyna. 2016. Dziedzictwo, którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918-2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego. Kraków: Impuls.

[Mocny Wilk]. 1937. Pierwszy obóz instruktorski dla salezjanów-harcerzy. Pokłosie Salezjańskie, 10, 221-223.

Obóz harcerskiej lwowskiej „Szesnastki” przy Zakładzie im. Abrahamowiczów, pod zarządem Ks. Ks. Salezjanów we Lwowie. 1938. Pokłosie Salezjańskie, 10, 224-225.

Oratorium codzienne w Supraślu. 1938. Pokłosie Salezjańskie, 2, 40.

Oratorium salezjańskie duszą Supraśla. 1938. Pokłosie Salezjańskie, 2, 177.

Pierwszy obóz letni różanostockiej drużyny harcerskiej. 1938. Pokłosie Salezjańskie, 10, 224.

Ślósarczyk, Jan. 1960-1969. Historia Prowincji świętego Jacka Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce, t. 1-7. Pogrzebień (mps).

[Uczestnik]. 1930. Warszawa – Wycieczka do Czerwińska. Pokłosie Salezjańskie, 7-8, 217-219.

[Uczestnik]. 1932. Z Warszawy. Pokłosie Salezjańskie, 9, 227-230.

[Uczestnik]. 1938. Łódź – Wodna 34. – Kolonia letnia oratorium. Pokłosie Salezjańskie, 10, 223.

Uroczystości w Zakładzie Salezjańskim przy ulicy Litewskiej. 1934. Pokłosie Salezjańskie, 6, 134-135.

Warszawa – 56 WDH na obozie. 1938. Pokłosie Salezjańskie, 10, 221.

Wędrówki harcerzy z Aleksandrowa. 1937. Pokłosie Salezjańskie, 10, 218.

Wilk, Stanisław. 1998. Sto lat apostolstwa salezjańskiego w Polsce (1898-1998). Lublin-Warszawa: Salezjański Ośrodek Misyjny.

Wojtycza, Janusz. 2003. Baden-Powell Robert Stephenson Smyth. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, red. Tadeusz Pilch, t. 1, 305-306. Warszawa: Żak.

Z kroniki wakacyjnej Oratorium im. Jezusa Młodzieńca w Krakowie. 1938. Pokłosie Salezjańskie, 10, 222.

Z Małego Seminarium Salezjańskiego w Lądzie. 1938. Pokłosie Salezjańskie, 6, 155-157.

Z Salezjańskiego Kolegium w Aleksandrowie Kujawskim. 1934. Pokłosie Salezjańskie, 2, 21.

Opublikowane
2019-09-26
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej