Malinche: kochanka konkwistadora, zdrajczyni, matka narodu

  • Mieczysław Jagłowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: Malinche (Malinalli, Malintzin, Doña Marina), konkwista Meksyku, symbole, kultura meksykańska

Abstrakt

Artykuł dotyczy Malinche, jednej z najbardziej tajemniczych postaci kobiecych w historii Meksyku. Ta wywodząca się z miejscowej ludności kobieta została najpierw przez matkę sprzedana w niewolę, a następnie, w epoce podboju Nowego Świata, podarowana Hernánowi Cortesowi, przywódcy hiszpańskich konkwistadorów, stała się jego tłumaczką, kochanką i informatorką. W artykule przedstawiono historię Malinche oraz omówiono obecność jej symbolu w kulturze.

Bibliografia

Alarcón, Norma. 1989. Traddutora, Traditora: A Paradigmatic Figure of Chicana Feminism. Cultural Critique, 13, 57-87.

Almon, Bert. 1974. Woman as Interpreter: Haniel Long’s „Malinche”. Southwest Review, 59 (3), 221-239.

Anzaldúa, Gloria. 1987. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. San Francisco: Spinsters/Aunt Lute.

Brotherston, Gordon. 2001. La Malintzin de los códices. W: La Malinche, sus padres y sus hijos, red. Margo Glantz, 17-28. México: Taurus.

Chrobak, Marzena. 2012. Między światami: Tłumacz ustny oraz komunikacja międzykulturowa w literaturze odkrycia i konkwisty Ameryki. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Cypess Messinger, Sandra. 2005. “Mother” Malinche and Allegories of Gender, Ethnicity and National Identity in Mexico. W: Feminism, Nation and Myth: La Malinche, red. Amanda Nolacea Harris i Rolando Romero, 14-27. Houston: Arte Publico Press.

Cypess, Sandra Messinger. 1996. Myth and Metatheatre: Magaña’s Malinche and Medea. The Bucknell Review. A Scholary Journal of Letters, Arts and Sciences, 40 (2), 37-42.

Diaz del Castillo, Bernal. 1986. Pamiętnik żołnierza Korteza, czyli prawdziwa historia podboju Nowej Hiszpanii, tłum. Anna Ludwika Czerny. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

Esquivel, Laura. 2013. Malinche. Malarka słów, tłum. Marzena Chrobak. Kraków: Znak.

Estrada, Oswaldo. 2018. Troubled Memories: Iconic Mexican Women and the Traps of Representation. New York: State University of New York Press.

Fernández Poncela, Anna María. 2006. Malinali, una reinterpretación cultural. W: Estudios históricos sobre las mujeres en México, red. María de Lourdes Herrera Feria, 51-65. Puebla: Universidad Autónoma de Puebla.

Flores Farfán, José Antonio. 2006. La Malinche, portavoz de dos mundos. Estudios de cultura Náhuatl, 37, 117-137.

Franco, Jean. 1995. La Malinche: del don al contrato sexual. Debate Feminista, 11, 251-270.

Fuentes, Carlos. 1994. Pogrzebane zwierciadło, tłum. Ewa Klekot. Łódź: Opus.

Glantz, Margo. 2014. Obras reunidas I. Ensayos sobre literatura colonial. México: Fondo de Cultura Economica.

Granduque José, Maria Emília. 2012. A imagem de Malinche pelas crônicas da conquista espanhola do México (século XVI). Dimensões, 29, 333-350.

Grillo, Rosa María. 2011. El mito de un nombre: Malinche, Malinalli, Malintzin. Mitologías Hoy, 4, 15-26.

Grillo, Rosa María. 2010. Escribir la historia: Descubrimiento y conquista en la novela histórica de los siglos XIX y XX. Murcia: Compobell.

Grzegorzewska, Kinga. 2015. Rola kobiet w hiszpańskich wyprawach zdobywczych w Ameryce Środkowej i Południowej w XVI w. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 95, 9-19.

Helber, Silja. 2013/14. Ni chingadas, ni vendidas, ni traidoras – Las (nuevas) Malinches chicanas. iMex. México Interdisciplinario. Interdisciplinary Mexico, 5, 33-52.

Herrera-Sobek, Maria. 2011. Folklore and Ethno-nationalism in Mexican American Literary Production. Adaptation and Transformation of Indigenous Folk Icons in the Chicano Movement. Traditiones, 40 (3), 131-144.

Hoppe Navarro, Márcia. 2011. El mito de La Malinche en la obra reciente de escritoras hispanoamericanas. Mitologías Hoy, 4, 5-15.

Karttunen, Frances. 1999. Rethinking Malinche. W: Indian Women of Early Mexico, red. Susan Schroeder, Stephanie Wood i Robert Haskett, 291-312. Norman: University of Oklahoma Press.

Kirtley, Patricia M. i William M. Kirtley. 2014. Malinche: The Revered and Reviled Doña Marina. National Social Science Journal, 43, 50-59.

López-Peláez Casellas, Milagros. 2013. „Traidoras a la raza”: malinches chicanas. The Grove. Working Papers on English Studies, 20, 63-80.

Łuczak, Ewa. 2008. Nostalgia w literaturze Chicano. W: Społeczności pochodzenia latynoamerykańskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, red. Fernando Villagómez Porras, 189-207. Warszawa: CESLA.

Marrero, Miguel i Sara Cardona. 2004. Chicana Identit(ies): Reconstructing La Malinche, La Llorona and La Virgen. W: Harnessing the Future by Studying the Past, red. Lemuel Berry, Jr., 177-192. Houston: NAAAS and Affiliates.

McBride-Limaye, Ann. 1988. Metamorphoses of La Malinche and Mexican Cultural Identity. Comparative Civilizations Review, 19, 1-28.

Menéndez, Miguel A. 1964. Malintzin en un fuste, seis rostros y una sola máscara. México: La Prensa.

Paz, Octavio. 1991. Labirynt samotności, tłum. Jan Zych, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Slautina, Yevgeniya. 2007. Pinceladas y palabras en la paleta de imágenes de la Malinche. Extravío. Revista electrónica de literatura comparada, 2, 36-50.

Sotelo Inclán, Jesús. 1957. Malintzin, Medea americana; drama en tres actos en versos y prosa. México: Tiras de Colores.

Tate, Julee. 2017. La Malinche: The Shifting Legacy of a Transcultural Icon. The Latin Americanist, 61 (1), 81-92.

Temelli, Yasmin. 2013/14. Editorial: Mitos y género. iMex. México Interdisciplinario. Interdisciplinary Mexico, 5, 4-13.

Thiél, Janice Cristine i Nadja Dutra Ferraz. 2013. La Malinche: o intérprete nativo e os conflitos de sua identidade cultural. W: XI Congresso Nacional de Educação – EDUCERE, red. Dilmeire Sant’Anna Ramos Vosgerau, Romilda Teodora Ens i Marilda Aparecida Behrens, 20481-20489. Curitiba: Editora Universitária Champagnat.

Opublikowane
2019-07-06
Dział
Z problematyki historycznej