Marek Jodko, Świadectwo Kościoła wobec narodowego socjalizmu w Trzeciej Rzeszy. Przykład błogosławionego księdza Gerharda Hirschfeldera, Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej „Adalbertus”, Świdnica 2017, ss. 350.

  • Przemysław Sołga Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Opublikowane
2019-09-26