Chrześcijańskie męczeństwo nigdy nie traci ważności. Kilka teologicznych i etycznych aspektów posłuszeństwa usque ad sanguinem

  • Sławomir Nowosad Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: męczeństwo, wiara chrześcijańska, etyka chrześcijańska

Abstrakt

Poprzez całe dzieje chrześcijaństwa męczeństwo było szczególnym znakiem wierności wierze w Boga i wyrazem posłuszeństwa na wzór samego Chrystusa. Zarazem było i jest znakiem miłości “do końca” i sprzeciwu wobec każdej kultury, która głosi odium fidei. Jednocześnie w nauczaniu Kościoła dostrzega sie ewolucję rozumienia tego odium, które coraz szerzej obejmuje również kontekst kulturowy czy społeczny. W swojej encyklice moralnej Jan Paweł II wskazuje na kilka szczególnych argumentów na rzecz aktualności i znaczenia postawy męczeństwa, które staje na straży nie tylko samej wiary, ale również życia moralnego tych, którzy wierzą. Wiara i moralność są bowiem nierozerwalne. Stąd świadectwo męczeństwa potwierdza blask prawdy moralnej, a więc zobowiązującą wierność wymaganiom prawa moralnego wypływającym z godności osoby ludzkiej, ukazuje świętość prawa Bożego, a zarazem jawi sie jako znak świętości Kościoła.

Bibliografia

Benedict XVI. 2006. Letter to the Participants of the Plenary Session of the Congregation for the Causes of Saints. Accessed: 24.08.2018. http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/letters/2006/documents/hf_ben-xvi_let_20060424_cause-santi.html.

Benedict XVI. 2009. Encyclical Letter “Caritas in Veritate.”

Catechism of the Catholic Church. 1994. London: Geoffrey Chapman.

Clark, Patrick. 2010. “Is Martyrdom Virtuous? An Occasion for Rethinking the Relation of Christ and Virtue in Aquinas.” Journal of the Society of Christian Ethics 30(1):141-159.

Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. 2008. Instruction The Service of Authority and Obedience “Faciem tuam, Domine, requiram.”

Cunningham, Lawrence S. 1999. “Saints and Martyrs: Some Contemporary Considerations.” Theological Studies 60:529-537.

John Paul II. 1982. Homily for the Canonization of St. Maximilian Maria Kolbe. Accessed: 23.08.2018. http://www.piercedhearts.org/jpii/jpii_homilies/homilies_1982/oct_10_1982_canonization_max_kolbe.htm.

John Paul II. 1984. Apostolic Exhortation “Reconciliatio et Paenitentia.”

John Paul II. 1991. Discorso ai partecipanti al Congresso Teologico Internazionale “Theo-logia” cioè “Boho-słowie”. Accessed: 15.09.2018. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/speeches/1991/august/documents/hf_jp-ii_spe_19910815_cong-teol-intern.html.

John Paul II. 1993. Encyclical Letter “Veritatis Splendor.”

John Paul II. 1995. Encyclical Letter “Ut Unum Sint”.

Martyr. 1997. In The Oxford Dictionary of the Christian Church, edited by F.L. Cross and E.A. Livingstone, 1046. Oxford: Oxford University Press.

Middleton, Paul. 2014. “What Is Martrydom?” Mortality 19(2):117-133.

Müller, Gerhard Ludwig. 2018. “Oscar Romero, Martyr and Saint.” First Things 283:51-53.

Pinckaers, Servais. 1999. “An Encyclical for the Future: Veritatis Splendor.” In Veritatis Splendor and the Renewal of Moral Theology, edited by J.A. DiNoia and Romanus Cessario, 11-71. Princeton: Scepter Publishers.

Pinckaers, Servais. 2016. The Spirituality of Martyrdom… to the Limits of Love. Translated by Patrick M. Clark and Annie Hounsokou. Washington, DC: The Catholic University of America Press.

Ratzinger, Joseph. 2017. Opera omnia [Polish edition], vol. 4: Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Wyznanie – chrzest – naśladowanie, edited by Krzysztof Góźdź and Marzena Górecka, translated by Robert Biel and Marzena Górecka. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Smith, Lacey Baldwin. 2008. “Can Martyrdom Survive Secularization?” Social Research 75(2):435-460.

Vatican II. 1964. Dogmatic Constitution on the Church “Lumen Gentium.”

Vatican II. 1965. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World “Gaudium et Spes.”

Opublikowane
2019-01-28
Dział
Z problematyki teologicznej