Osobliwości obrazu Kościoła i ewangelizacji w komentarzu do Apokalipsy św. Bedy Czcigodnego

  • Dariusz Sztuk UKSW Warszawa
Słowa kluczowe: ewangelizacja, Beda Czcigodny, teologia biblijna, słowo Boże, eklezjologia

Abstrakt

W przesłaniu Księgi Apokalipsy w różnych miejscach, rozpoczynając od prologu (Rev 1), poprzez listy do siedmiu Kościołów (Rev 2–3), aż po wizję Niebieskiego Jeruzalem (Rev 21) mocno wyakcentowany został obraz Kościoła oraz rola słowa Bożego, a w związku z tym – również konieczność jego głoszenia. Tematy te znalazły swoiste odzwierciedlenie w Komentarzu do Apokalipsy, który Beda Czcigodny skompilował już w pierwszym okresie swojej pełnej erudycji twórczości egzegetycznej. Niniejszy artykuł w trzech odsłonach ujmuje tematy: 1) obrazu Kościoła; 2) głoszenia przez Kościół słowa Bożego; 3) zadań u przymiotów głosicieli słowa.

Bibliografia

A) Primary sources by Bede the Venerable

Expositio Apocalypseos, edited by J.-P. Minge, PL 93, col. 129-206.

In Esdram et Nehemiam prophetas allegorica expositio, edited by J.-P. Migne,

PL 91, col. 807-924.

In Lucae evangelium expositio, edited by J.-P. Migne, PL 92, col. 301-634.

In Actus Apostolorum, edited by J.-P. Migne, PL 92, col. 937-996.

In epistolam Iacobi, edited by J.-P. Migne, PL 93, col. 9-42.

In Epistolam beati Petri secundam, edited by J.-P. Migne, PL 93, col. 67-86.

Homilia V. In dominica secunda post octavas paschae, edited by J.-P. Migne, PL 94,

col. 154-158

Historia ecclesiastica gentis anglorum, edited by J.-P. Migne, PL 93, col. 21-290.

B) Other publications

Caputa, Giovanni. 2002. Il sacerdozio dei fedeli secondo San Beda. Un itinerario

di maturità cristiana. Monumenta Studia Instrumenta Liturgica. Città del

Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Martin, Lawrence T. 2010. “Bede and preaching.” In The Cambrigde Companion

to Bede, edited by Scott DeGregorio, 156-169. Cambridge: Cambridge

University Press.

Sztuk, Dariusz. 2014. „Pryncypia ewangelizacji w dziełach egzegetycznych Bedy

Czcigodnego.” Seminare 4: 11-22.

Wojciechowski, Michał. 2012. Apokalipsa świętego Jana. Wstęp, przekład

z oryginału, komentarz. Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 20.

Częstochowa: Edycja św. Pawła.

Opublikowane
2019-01-28
Dział
Z problematyki teologicznej