Konsekwencje wychowywania się w rodzinie z problemem alkoholowym – bagaż na całe życie

  • Ewa Włodarczyk Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: rodziny z problemem alkoholowym, dzieci, zaburzenia w rozwoju

Abstrakt

ArtykuĹ zatytuĹowany Konsekwencje wychowywania siÄ w rodzinie z problemem alkoholowym â bagaĹź na caĹe Ĺźycie poĹwiÄcony jest problematyce dzieci wychowywanych jest przez jednego lub oboje pijÄcych rodzicĂłw, doĹwiadczajÄcych negatywnych wpĹywĂłw w obszarze ich funkcjonowania psychospoĹecznego (w aktualnej fazie ich Ĺźycia, jak i w dorosĹoĹci).

Bibliografia

Black Claudia. 1982. It will neper happen to me! Children of Alcoholics: As Youngsters – Adolescents – Adults. Denver: Mac Book.
Cierpiałkowska Lidia, Michał Ziarko M. 2010. Psychologia uzależnień – alkoholizm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Deutsch Charles. Rozbite szkło, rozbite marzenia. O świecie przeżyć dzieci alkoholików. 1994. W: Alicja Pacewicz (oprac.). Dzieci alkoholików. Jak je rozumieć, jak im pomagać. Warszawa: Agencja Informacji Użytkowej Bivar.
Dzieci alkoholikĂłw. Indywidualne plany pomocy. 2006. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPA.
Grzegorzewska Iwona. Odporność psychiczna dzieci alkoholików. 2013. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Guziuk-Tkacz Marta. 2011. Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Ĺťak.
Hellsten Tommy. 2004. Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików. Hipopotam w pokoju stołowym. Łódź: Wydawnictwo RAVI.
Kinney Jean, Gwen Leaton. 1996. Zrozumieć alkohol. Warszawa: PARPA.
Kritsberg Wayne. 1985. The Adult Children of Alcoholics Syndrome: from discovery to recovery. New York: Bantam Books.
Kucińska Marzenna. 2002. Bohater, maskotka, niewidzialne dziecko. Charaktery 11: 40-41.
Kucińska Marzenna. 2002. Dorosłe Dzieci Alkoholików – kim są?. Charaktery 8: 42-43.
Kucińska Marzenna. 2002. Dom bez ścian, dzieci bez rodziców. Charaktery 10: 41-43.
Kucińska Marzenna. 2002. Gdy rodzic pije. Charaktery 9: 39-40.
Margasiński Andrzej. 2011. Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Ochmański Marian. 1987. Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Pacewicz Alicja, Jacek Strzemieczny, Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. 1994. W: Alicja Pacewicz (oprac.). Dzieci alkoholików. Jak je rozumieć, jak im pomagać. Warszawa: Agencja Informacji Użytkowej Bivar.
Robinson Bryan E, J. Lyn Rhoden. 2000. Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholikĂłw. Warszawa: PARPA.
Robinson Bryan E, Migs Woodside. 1998. Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholikĂłw. Warszawa: PARPA.
Seweryńska Anna Maria. 2004. Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Sobolewska-Mellibruda Zofia. 2011. Psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików. Strategie, procedury i opisy przypadków pracy psychoterapeutycznej. Warszawa: Wydawnictwo Zielone Drzewo.
Sobolewska Zofia. 2001. Psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików jako źródło inspiracji do pracy z dziećmi. Świat Problemów 1: 26-28.
Sztander Wanda. 1993. Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym. Warszawa: PARPA.
Sztander Wanda. 1993. Rodzina z problemem alkoholowym. Warszawa: PARPA.
Wegscheider-Cruse Sharon. 2002. Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia - Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Woydyłło Ewa. 2009. Poprawka z matury. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Opublikowane
2016-05-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej