The Pasja pedagogiczna streetworkerów w Polsce jako towarzyszenie dzieciom ulicy

  • Barbara Adamczyk Akademia Ignatianum w Krakowie
Słowa kluczowe: pasja, pasja pedagogiczna, dzieci ulicy, streetworking, towarzyszenie

Abstrakt

Praca w grupach dzieci i młodzieży zdefiniowanych włóczęgowskim stylem życia i utrwaloną egzystencją w przestrzeni miasta prowadzona jest metodą streetworkingu przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych streetworkerów. Nie tylko względnie stałe wartości składające się na etykę pracy, ale interesująca jest również refleksja nad sposobem przeżywania pracy przez jednostki i grupy, który może być pozytywny lub negatywny. Artykuł ma na celu prezentację determinantów satysfakcji z pracy streetworkerów wśród dzieci ulicy w Polsce analizowanych w kategorii pasji pedagogicznej rozumianej jako towarzyszenie. W narracjach badanych streetworkerów jest to pasja dla dobra dzieci ulicy prezentowana w trzech formach: pomoc, obecność w środowisku oraz intencjonalność spotkania.

Bibliografia

Ablewicz, Krystyna. 1996. Cierpienie warunkiem wzrostu? Rozważania nad sensem bolesności życia w wymiarze pedagogicznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne, 25, 51-65.

Ablewicz, Krystyna. 2002. Człowiek jako metodologiczny problem pedagogiki. Horyzonty Wychowania, 1(1), 85-105.

Adamczyk, Barbara. 2015. Dzieci ulicy w Polsce i na świecie. Definicja, typologia, etiologia. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.

Adamczyk, Barbara. 2016. Dzieci ulicy w Polsce i na świecie. Funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej i strategie przystosowawcze. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.

Attwood, Janet Bray i Chris Attwood. 2011. Żyj z pasją. Odkryj swoje przeznaczenie, tłum. Anna Boniszewska. Warszawa: Wydawnictwo G+J.

Bałchan, Anna i Magdalena Lasota. 2010. Przewodnik po streetworkingu. Katowice-Opole: Zakład Poligraficzny Sindruk.

Bauman, Zygmunt. 2009. Sztuka życia, tłum. Tomasz Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bernasiewicz, Maciej. 2012. Streetworking (praca uliczna) wśród dzieci ulicy jako forma zapobiegania przestępczości nieletnich. W: Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, red. Bronisław Urban i Marek Konopczyński, 377-383. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bielecka, Elżbieta. 2010. Tradycyjne i innowacyjne metody interwencji społecznej. Pedagogika Społeczna, 2, 7-28.

Buksiński, Tadeusz. 2001. Doświadczenie w naukach społecznych. W: Doświadczenie, red. Tadeusz Buksiński, 63-97. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Dębski, Maciej i Anna Michalska. 2012. Podręcznik streetworkera bezdomności. Gdańsk: Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

Dubois, Jean. 1975. Dictionnaire du français contemporain. Paris: Librairie Larousse.

Dudzikowa, Maria i Marian Nowak. 2015. Wprowadzenie. W: O pasjach cudzych i własnych – profesorowie, red. Maria Dudzikowa i Marian Nowak, 7-12. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dunaj, Bogusław. 2000. Słownik współczesnego języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo SMS.

Dziura, Małgorzata. 2009-2010. Kultura konsumpcji. Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, 5-6(2), 271-286.

Fromm, Erich. 2003. Mieć czy być?, tłum. Jan Karłowski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Gadacz, Tadeusz. 2007. O umiejętności życia. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Hornby, Albert Sydney. 1980. Oxford advanced learner's Dictionary of current English. Oxford: Oxford University Press.

Konopczyński, Marek. 2008. Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konopczyński, Marek. 1996. Twórcza resocjalizacja: wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej: Editions Spotkania.

Konwencja o Prawach Dziecka 1989 przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku.

Kopaliński, Władysław. 1994. Słownik wyrazów obcych i zwrotów językoznawczych z almanachem. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Krüger, Heinz-Herman. 2003. Koncepcje i metody badań biograficznych w naukach o wychowaniu. W: Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, red. Danuta Urbaniak-Zając i Jacek Piekarski, 77-90. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kupisiewicz, Czesław i Małgorzata Kupisiewicz. 2009. Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lippitz, Wilfried. 2000. Zrozumieć „obcego” czyli doświadczenie pedagogicznej irytacji. W: Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, red. Jacek Piekarski i Bogusław Śliwerski, 62-69. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Międzynarodowa Sieć Streetworkerów Społecznych. 2008. Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie, tłum. Ewa Szymczyk. Warszawa.

Nalaskowski, Aleksander. 2009. Natura i kultura dzieciństwa. W: Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, red. Wioleta Danilewicz, 123-137. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

Olszewska-Baka, Grażyna i Lesław Pytka. 2000. Dzieci ulicy – metodologiczne aspekty profilaktyki interwencyjnej. W: Dzieci ulicy – problemy, profilaktyka, resocjalizacja, red. Grażyna Olszewska-Baka, 15-28. Białystok: Wydawnictwo eRBe.

Pearsall, Judy. 1998, The New Oxford Dictionary of English. Oxford: Clarendon Press.

Procter, Paul. 1978. Longman Dictionary of Contemporary English. London: Harlow.

Queff, Daniel. 2005. Potrzeba działań pedagogicznych w środowisku otwartym, Pedagogika Społeczna, 4,121-128.

Réseau Internetional des Travailleurs Sociaux de Rue. 2008. Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie, tłum. Ewa Szymczyk. Bruxelles.

Rey-Debove, Josette i Alain Rey. 1993. Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris: Dictionnaires le Robert.

Sobol. Elżbieta. 1997. Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sulima, Roch. 2003. Znikająca codzienność. W: Życie codzienne Polaków na przełomie XX i XXI w., red. Roch Sulima, 230-248. Łomża: Oficyna Wydawnicza „Stopka”.

Szluz, Beata. 2014. Streetworking jako nowa forma interwencji i pracy z osobami wykluczonymi społecznie. Seminare, 2, 101-111.

Theiss, Wiesław. 1996. Zniewolone dzieciństwo. Socjalizacja w skrajnych warunkach społeczno- politycznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Tischner, Józef. 1992. Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Tokarski, Jan. 1983. Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo PWN.

Wasilewska-Ostrowska, Katarzyna. 2018. Znaczenie streetworkingu w systemie pomocy społecznej. Seminare, 2, 95-105.

Zgółkowa, Halina. 2000. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 28. Poznań: Wydawnictwo Krupisz.

Zingarelli, Nicola. 1984. Il nuovo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli.

Opublikowane
2019-09-26
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej