Wartość obrazów i symboli w teologiczno-duchowej refleksji nad chrześcijańskim doświadczeniem duchowym

  • Stanisław Zarzycki SAC
Słowa kluczowe: doświadczenie duchowe, symbol, świadomość duchowa, funkcja duchowa

Abstrakt

Artykuł objaśnia pojęcie doświadczenia duchowego w szeroko rozumianym doświadczeniu. Naświetla symbol w aspekcie antropologicznym i w powiązaniu ze świadomością duchową. Ukazuje symbole w Biblii i ich zastosowanie w czynnościach symbolicznych pełnionych przez proroków i przez Jezusa Chrystusa. Ukazuje rolę duchową symboli w Ewangelii według św. Jana. Następnie określa rolę symboli w realizacji doświadczenia duchowego w kontekście modlitwy, liturgii i mistyki.

Bibliografia

Alquié, Ferinand. 1979. La concience affective. Paris: Librarie Philosophique J. Vrin.

Benedykt XVI. 2010. Posynodalana adhortacja Verbum Domini o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła.

Bernard, Charles André. 1973. “La fonction symbolique en spiritualité.” Nouvelle Revue Théologique 105(7): 1119-1136.

Bernard, Charles André. 1978. “Structures et passivité dans l’expérience religieuse.” Nouvelle Revue Théologique 110(10): 643-678.

Bernard, Charles André. 1981. Teologia simbolica. Roma: Edizioni Paoline.

Bernard, Charles André. 1983. Teologia spirituale. Roma: Edizioni Paoline.

Durand, Gilbert. 1960. Les structures anthropologique de l’Imaginaire. Grenoble: Albier.

García, Jesús Manuel. 2001. “La teologia spirituale oggi. Verso una descizione del suo statuto epistemologio.” In La teologia spirituale. Atti del Congresso internzionale OCD. Roma 24-29 aprile 2000, 205-238. Roma: Edizioni del Teresianum.

Grelot, Pierre. 2001. Le langage symbolique dans la Biblie. Enquête de sémantique et d’exégèse. Paris: Les Éditions du Cerf.

Jan od Krzyża. 1986. “Droga na Górę Karmel.” In Św. Jan od Krzyża. Dzieła. Translated by Bernard Smyrak, 123-397. Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych.

Katechizm Kościoła Katolickiego. 1994. Poznań: Pallottinum.

Kłoczowski, Jan Andrzej. 2003. “Symbol.” In Religia. Encyklopedia PWN, vol. 9, edited by Tadeusz Gadacz and Bogusław Milerski, 168-170. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kowalska, Faustyna. 1981. Dzienniczek. Kraków-Stockbridge-Rzym: Zgromadzenie SS. Matki Bożej Miłosierdzia.

Labbé, Yves. 2000. “La réalisation du sens dans les symboles.” Nouvelle Revue Théologique 122: 573-595.

Lercaro, Giacomo. 1969. Metodi di orazione mentale. Milano: Editrice Massimo.

Loyola Ignacy. 1991. Ćwiczenia duchowne. Translated by Mieczysław Bednarz. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.

Marty, François. 1985. “Symbol.” In Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, vol. 14, red. Marcel Viller, Charles Baugartner and André Rayez. 1364-1383. Paris: Beauchesne.

Mouroux, Jean. 1956. Esperienza cristiana. Introduzione a una teologia. Brescia: Morcelliana.

Nadolski, Bogusław. 2006. Leksykon Liturgii. Poznań: Pallottinum.

Papieska Komisja Biblijna.1994. Interpretacja Pisma Świętego w Kościele.

Pastuszka, Józef. 1961. Psychologia ogólna. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Ratzinger, Joseph. 2012. Théologie et antropologie de la foi. Paris: Pierre TÉQUI éditeur.

Ratzinger, Józef. 1994. Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Translated by Zofia Włodkowa. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Rowiński, Cyprian. 1986. “Gilbert Durand i jego ‘wyobraźnia symboliczna’.” In Gilbert Durand. Wyobraźnia symboliczna. Translated by Cyprian Rowiński, 5-14. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sobór Watykański II. 1963. Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Conclium”.

Sobór Watykański II. 1965a. Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym “Dei Verbum”.

Sobór Watykański II. 1965b. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym “Gaudium et spes”.

Tanni, Giovanni. 1997. Il “Castello interiore” di Santa Teresa d’Avila. Un’interpretazione simbolica. Milano: Edizioni Paoline.

Teresa od Jezusa, 1987. “Twierdza wewnętrzna, I, i, 3.” In Święta Teresa od Jezusa. Dzieła, vol. 2. Translated by Henryk Piotr Kossowski, 219-446. Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych.

Testa, Benedetto. 1998. Sakramenty Kościoła. Translated and edited by Lucjan Balter. Poznań: Pallottinum.

Wojciechowski, Michał. 1991. “Czynności symboliczne Jezusa.” In Studia z Biblistyki, vol. 6, edited by Jan Łach, 7-253. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Opublikowane
2019-01-28
Dział
Z problematyki teologicznej