Dio Trionfatore. Il motivo della lotta e del trionfo negli scritti di sant’ Ilario di Poitiers

  • Helena Karczewska UKSW, Warszawa
Słowa kluczowe: Hilary z Poitiers, Chrystus, triumf, triumfator, walka duchowa

Abstrakt

Hilary w swoich dzieĹach odwoĹuje siÄ nie tylko do terminologii zwiÄzanej z walkÄ, lecz rĂłwnieĹź powoĹuje siÄ na rzymskÄ ceremoniÄ triumfu. Wybiera jednak te elementy pompa triumphalis, ktĂłre odnoszÄ siÄ do duchowego Ĺźycia czĹowieka i nadaje im duchowe znaczenie. WĹrĂłd nich moĹźna znaleĹşÄ wiecznego Triumfatora, pochĂłd z jeĹcami, spolia i podziaĹ ĹupĂłw. Zdaniem Biskupa z Poitiers, Chrystus po stoczonej walce na krzyĹźu miaĹ prawo do odbycia triumfu, ktĂłry przewyĹźsza swojÄ formÄ i znaczeniem triumf rzymski. W pochodzie towarzyszÄ mu ĹwiÄci, prorocy i apostoĹowie, jeĹcami zaĹ sÄ ĹmierÄ, diabeĹ i zĹe moce. Biskup podkreĹla, Ĺźe Chrystus, jako doskonaĹy Triumfator, zaprowadziĹ wieczny pokĂłj i zaprasza wiernych do udziaĹu w swoim wiecznym triumfie.

Bibliografia

Balbuza Katarzyna. 2005. Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki cesarstwa. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Flaig Egon. 2013. Zrytualizowana polityka. Znaki, gesty i władza w starożytnym Rzymie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Hilarii Episcopi Pictaviensis. 1891. Tractatus super Psalmos (22). Pragae Vindobonae: F. Tempsky.
Hilarii Episcopi Pictaviensis. 1978-1979. Sur Matthieu (I-II). Paris.
Hilarii Episcopi Pictaviensis. 1979. De Trinitate (62-62a). Turnholti.
Ilario di Poitiers. 1983. Commento al Vangelo di Matteo. Roma: CittĂ  del Vaticano.
Ilario di Poitiers. 2005. Commento ai salmi 1. Roma: CittĂ  Nuova.
Ilario di Poitiers. 2006. Commento ai salmi 3. Roma: CittĂ  Nuova.
Karczewska Helena. 2013. „Duchowy alfabet w świetle komentarza do Psalmu 118 Hilarego z Poitiers”. Seminare (34): 341–350.
Święty Hilary z Poitiers. 2002. Komentarz do Ewangelii św. Mateusza. Traktat o Tajemnicach. tłum. E.Stanula. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Święty Hilary z Poitiers. 2005. O Trójcy Świętej. tłum. E.Stanula. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Opublikowane
2016-05-31
Dział
Z problematyki teologicznej