Dio Trionfatore. Il motivo della lotta e del trionfo negli scritti di sant’ Ilario di Poitiers

  • Helena Karczewska UKSW Warszawa
Słowa kluczowe: Hilary z Poitiers, Chrystus, triumf, triumfator, walka duchowa

Abstrakt

Hilary w swoich dziełach odwołuje się nie tylko do terminologii związanej z walką, lecz również powołuje się na rzymską ceremonię triumfu. Wybiera jednak te elementy pompa triumphalis, które odnoszą się do duchowego życia człowieka i nadaje im duchowe znaczenie. Wśród nich można znaleźć wiecznego Triumfatora, pochód z jeńcami, spolia i podział łupów. Zdaniem Biskupa z Poitiers, Chrystus po stoczonej walce na krzyżu miał prawo do odbycia triumfu, który przewyższa swoją formą i znaczeniem triumf rzymski. W pochodzie towarzyszą mu święci, prorocy i apostołowie, jeńcami zaś są śmierć, diabeł i złe moce. Biskup podkreśla, że Chrystus, jako doskonały Triumfator, zaprowadził wieczny pokój i zaprasza wiernych do udziału w swoim wiecznym triumfie.

Bibliografia

Balbuza Katarzyna. 2005. Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki cesarstwa. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Flaig Egon. 2013. Zrytualizowana polityka. Znaki, gesty i władza w starożytnym Rzymie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Hilarii Episcopi Pictaviensis. 1891. Tractatus super Psalmos (22). Pragae Vindobonae: F. Tempsky.

Hilarii Episcopi Pictaviensis. 1978-1979. Sur Matthieu (I-II). Paris.

Hilarii Episcopi Pictaviensis. 1979. De Trinitate (62-62a). Turnholti.

Ilario di Poitiers. 1983. Commento al Vangelo di Matteo. Roma: Città del Vaticano.

Ilario di Poitiers. 2005. Commento ai salmi 1. Roma: Città Nuova.

Ilario di Poitiers. 2006. Commento ai salmi 3. Roma: Città Nuova.

Karczewska Helena. 2013. „Duchowy alfabet w świetle komentarza do Psalmu 118 Hilarego z Poitiers”. Seminare (34): 341–350.

Święty Hilary z Poitiers. 2002. Komentarz do Ewangelii św. Mateusza. Traktat o Tajemnicach. tłum. E.Stanula. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Święty Hilary z Poitiers. 2005. O Trójcy Świętej. tłum. E.Stanula. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Opublikowane
2016-05-31
Dział
Z problematyki teologicznej