Религиозное образование в России и Европе в конце XIX – начале XX века [Edukacja religijna w Rosji i Europie pod koniec XIX i na początku XX wieku], red. E. Tokareva, M. Inglot, Wyd. Rosyjskiej Akademii Humanistycznej, Petersburg 2016, ss. 268

  • Anna Królikowska Akademia Ignatianum w Krakowie
Opublikowane
2018-10-22