Starotestamentowe antycypacje trynitarne w perspektywie motywu wielości w istocie Bóstwa

  • Leszek Grula UKSW, Warszawa
Słowa kluczowe: TrĂłjca Święta, Stary Testament, objawienie

Abstrakt

Celem niniejszego artykuĹu jest syntetyczne przedstawienie przesĹanek starotestamentalnych, sugerujÄcych istnienie w Bogu pewnych wieloĹci, ktĂłre w perspektywie Nowego Testamentu dajÄ siÄ nam odczytaÄ jako dziaĹanie poszczegĂłlnych OsĂłb BoĹźych. Analiza i zestawienie fragmentĂłw Starego i Nowego Testamentu Ĺwiadczy w perspektywie BoĹźych dziaĹaĹ i Jego opisĂłw, Ĺźe na przestrzeni dziejĂłw BĂłg wnikaĹ w Ĺźycie ludzi zawsze w Osobach Ojca Syna i Ducha ĹwiÄtego.

Bibliografia

Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 2008. wyd. V, Poznań: Pallotinum.
Apostoli Andrew J. 2005. Wierzę w Ducha Świętego. Gdańsk: Exter.
Najda Andrzej J. Ciało w rozumieniu biblijnym. 2011. Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała, 11-22. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II.
Czy wierzyć w Trójcę? Czy Jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmocnym? 1989. Niemcy.
Ireneusz z Lyonu. Przeciw herezjom, cyt. za: Chesed Natan. 2010. Inny Jezus, Inny Duch, Inna Ewangelia, KONCEPT Design.
Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem, w: 1 i 2 Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem. 2012, 159-318. Warszawa: UKSW.
Warzeszak JĂłzef. 2006. BĂłg Jedyny w TrĂłjcy OsĂłb. Warszawa: Archidiecezji Warszawskiej.
Chesed Natan. 2010. Inny Jezus, Inny Duch, Inna Ewangelia, KONCEPT Design.
Christensen Otto H. 1970. Getting Acquainted with God. Washington: Reviev and Herald Publishing Association.
Olyott Stuart. 1990. W Trójcy Jedyny. Poznań: Ewangeliczne.
Tertulian, Przeciw Prakseaszowi, w: Źródła Myśli Teologicznej, red. Baron Arkadiusz, Górski Tadeusz. 1996, 35-86. Kraków: WAM.
Ĺťychiewicz Tadeusz. 1986. Stare Przymierze, KrakĂłw: ZNAK.
Nee Watchman. 2003. Chwalebny Kościół. Indie: Living Stream Ministry.
Whidden Woodrow. Reeve John W. Moon Jerry. 2005. Trójca. Jak zrozumieć miłość Bożą, plan zbawienia i chrześcijańskie więzi, Warszawa: Znaki Czasu.
Opublikowane
2016-05-31
Dział
Z problematyki teologicznej