Paweł Lisicki, Poza polityczną poprawnością. Polska, Europa i Kościół między nihilizmem a islamem, Wydawnictwo M, Kraków 2017, ss. 272.

  • Andrzej Kobyliński Instytut Filozofii UKSW w Warszawie
Opublikowane
2019-07-06