Myśl pedagogiczna Antonia Rosminiego i Jana Bosko – wzajemne inspiracje

  • Stanisław Chrobak Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
Słowa kluczowe: osoba, wychowanie, Jan Bosko, Antonio Rosmini, myśl pedagogiczna

Abstrakt

Jan Bosko otwarty był na współczesną mu myśl pedagogiczną, prądy kulturalne i osoby jego czasów. Żył w stuleciu pedagogii, obfitującym w wielkie nazwiska: Herbarta, Pestalozziego, Froebla, Girarda, i nadal będącym pod wpływem idei Jana Jakuba Rousseau. We Włoszech działają wówczas: Aporti, Lambruschini, Rayneri, Rosmini, Tommaseo i Allievo. Jan Bosko łączy trwałe wartości tradycji z nowymi rozwiązaniami, by doprowadzić młodego człowieka do pełni człowieczeństwa. W tej perspektywie trzeba odczytywać wszystkie tezy pedagogiczne głoszone przez A. Rosminiego: w centrum pedagogiki jest osoba. Wszystko, czego człowiek się podejmuje, ma służyć dobru poszczególnej osoby. Osoba jest celem wszelkich ludzkich zbiorowości, inicjatyw, interesów i organizacji.

Bibliografia

Aubry, Joseph. 1994. W szkole duchowej księdza Bosko, tłum. Tadeusz Jania. Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.

Bazzichi, Oreste. 2008. Rec.: Giorgio Campanini, Antonio Rosmini fra politica ed ecclesiologia, Bologna 2006, tłum. Paweł Borkowski. Społeczeństwo, 3, 426-428.

Bissoli, Cesare. 2001. Jan Paweł II o systemie wychowawczym księdza Bosko, tłum. Kazimierz Misiaszek. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Borkowski, Paweł. 2006. Filozofia społeczno-polityczna Antonia Rosminiego. Człowiek w Kulturze, 18, 121-140.

Borkowski, Paweł. 2008. Od chrześcijaństwa do polityki: koncepcja Antonia Rosminiego. Społeczeństwo, 4-5, 543-554.

Borkowski, Paweł. 2009. Podstawowe normy społeczno-polityczne w systemie filozoficznym Antonia Rosminiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Bosco, Teresio. 2002. Złote myśli Księdza Bosko, tłum. Alicja Lis. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Bosko, Jan. 1998. System prewencyjny w wychowaniu młodzieży. W: Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosko, red. Józef Wilk, 213-219. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.

Bosko, Jan. 2015. Wspomnienia Oratorium św. Franciszka Salezego 1815-1855, tłum. Izabela Gutewicz. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Braido, Pietro. 1964. Il sistema preventivo di Don Bosco. Zürich-Schweiz: PAS-Verlag.

Braido, Pietro. 1999. Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco. Roma: LAS.

Cian, Luciano. 2001. Wychowanie w duchu księdza Bosko, tłum. Izabela Gutewicz. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

De Pieri, Severino. 2002. Ukierunkowanie w wychowaniu i towarzyszenie powołaniu, tłum. Lidia Furman. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Desramaut, Francis. 1990. Ksiądz Bosko i życie duchowe, tłum. Tadeusz Jania. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Franciszek. 2015. Jak ksiądz Bosko, z młodzieżą i dla młodzieży. List Ojca Świętego Franciszka w Dwusetlecie urodzin św. Jana Bosko (24 czerwca 2015). W: Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży, cz. 2, red. Stanisław Chrobak, 283-288. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Jan Paweł II. 1988. List apostolski „Iuvenum patris” w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko.

Ortelli, Paola. 2014. Człowiek, polityka i ekonomia według Antonia Rosminiego, tłum. Paweł Borkowski. Społeczeństwo, 2, 160-175.

Romano, Antonino. 2017. Ksiądz Bosko katecheta młodych: panorama katechetyczno-metodologiczna, tłum. Robert Wróblewski. Zeszyty Duchowości Salezjańskiej, 1(4), 73-112.

Rosmini, Antonio. 2004. Cele filozofii. Teksty wprowadzające w filozofię, wybór, tłum., wprowadzenie Paweł Borkowski. Warszawa-Lublin: Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”.

Schepens, Jacques. 2017. Natura ludzka w wychowawczej koncepcji św. Jana Bosko, tłum. Piotr Przesmycki. Zeszyty Duchowości Salezjańskiej, 2(5), 19-51.

Seremak, Waldemar. 2012. Rosmini-Serbati Antonio. W: Encyklopedia katolicka, t. 17, 343-344. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Skrzypczak, Robert. 2013. Filozofia i teologia osoby bł. Antonio Rosminiego ojca personalizmu europejskiego. Kraków: Wydawnictwo AA.

Valle, Alfeo. 1988. Don Bosco e Rosmini. Rovereto: Longo.

Vecchi, Juan E. 2001. Strażnicy marzeń z palcem na myszce. Wychowawcy w dobie informatyki, tłum. Alicja Lis. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Weinschenk, Reinhold. 1996. Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, tłum. Jacek Jurczyński. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Wirth, Morand. 2009. Ksiądz Bosko i Rodzina Salezjańska. Dzieje i nowe wyzwania (1815-2000), tłum. i oprac. Tadeusz Jania. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Wroczyński, Krzysztof. 2006. Człowiek, osoba i prawo w świetle definicji A. Rosminiego. Człowiek w Kulturze, 18, 97-111.

Wroczyński, Krzysztof. 2007. Rosmini (Rosmini Serbati) Antonio. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, red. Andrzej Maryniarczyk, 820-824. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Wroczyński, Krzysztof. 2010. Autentyczny filozof. Antonio Rosmini o filozofii politycznej. Społeczeństwo, 1, 143-149.

Źródła salezjańskie. 2016. T. 1: Ksiądz Bosko i jego dzieło (część druga), red. Aldo Giraudo. Kraków: Salezjański Instytut Historyczny.

Opublikowane
2019-09-26
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej