Józef Binnebesel, Koncepcje lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018, ss. 529.

  • Mirosław Tadeusz Golon UMK w Toruniu / IPN ODDZ. GDAŃSK
Opublikowane
2019-07-06