P. Lisicki, Krew na naszych rękach? Religia Holocaustu i tożsamość Europy, Wy-dawnictwo Fabryka Słów, Lublin 2016

  • Andrzej Kobyliński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Opublikowane
2018-05-22