Szymon Dąbrowski, Pedagogika religii Józefa Tischnera. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016, ss. 302. ISBN 978-83-7467-255-9.

  • Dariusz Jarosław Adamczyk Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Opublikowane
2019-09-26