E. Jóźwiak, Sachsowie. Polacy z wyboru, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Wieluń 2017

  • Grzegorz Michalak UKSW

Abstrakt

Omawiana pozycja jest wydaną drukiem rozprawą doktorską Ewy Jóźwiak przedstawiającą rezultaty badań w dwóch ważnych obszarach. Po pierwsze, jest próbą syntezy historii rodziny Sachsów, z której wywodziły się cztery pokolenia pastorów pełniących posługę m.in. w Warszawie, Wieluniu, Przedczu, Wierzbołowie, Tomaszowie Mazowieckim, Łodzi, Turku, Szczytnie oraz Kaliszu. Ich przodek, będący z zawodu sukiennikiem, miał się osiedlić na ziemiach polskich w drugiej połowie XVIII wieku. Drugim zadaniem omawianej publikacji jest szerokie ukazanie tła historycznego, m.in. procesów polonizacyjnych w szczególnych okresach historii naszego kraju, którymi podlegały osiedleńcy będący rolnikami lub rzemieślnikami (w większości wyznania ewangelickiego). Szczególne miejsce w pracy zajmują relacje polsko-niemieckie oraz tereny pogranicza kultur (np. polskość Mazurów).

Opublikowane
2019-10-28