Między zaufaniem a konfliktem. Oscar Romero i nuncjusze apostolscy w Salwadorze w poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia

  • Dariusz Grzegorz Pabiś Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów w Tuchowie
Słowa kluczowe: Oscar Romero, nuncjusze apostolscy, Kościół w Salwadorze, konflikt

Abstrakt

Relacje jaki utrzymywał Oscar Romero z nuncjuszami apostolskimi w Salwadorze miały zmieniającą się dynamikę. Wzrostowi znaczenia Romero w Kościele lokalnym towarzyszyło rosnące zaufanie, jakim się cieszył wśród kolejnych nuncjuszy. Jego doświadczenia – będące konsekwencją trudnej sytuacji społecznej kraju – sprawiły jednak, że relacje te znacznie się pogorszyły, co odbijało się również na postrzeganiu Romero przez Rzym. Pojawiające się trudności nie uniemożliwiały jednak zarówno poszukiwania rozwiązań mających na celu dobro kraju, jak i sposobów łagodzenia napiętych relacji wewnątrzkościelnych.

 

Bibliografia

Alegre, Xavier. 2011. Mons. Oscar A. Romero, un defensor profético de los derechos

humanos. W: El Monseñor Romero de todos, red. Centro Monseñor

Romero, 9-33. San Salvador: Centro Monseñor Romero – UCA.

Ashley, Matthew. 2005. Forjando una espiritualidad eclesial. La espiritualidad

y la religión de Monseñor Oscar A. Romero, tłum. Victor Carmona, Revista

Latinoamericana de Teología, 64(1), 27-43.

Brockman, James. 2005. A life. The essential biography of a modern martyr and

christian hero. New York: Orbis Books.

Brockman, James. 1982. The word remains: A life of Oscar Romero. New York: Orbis

Books.

Cardenal, Rodolfo. 1986. En fidelidad al Evangelio y al pueblo salvadoreño. El

diario pastoral de Mons. Romero. Revista Latinoamericana de Teología, 9(3),

-245.

Cardenal, Rodolfo. 2015. Mons. Romero: „padre de los pobres”. Un beato muy

incómodo. Estudios Centroamericanos, 742(70), 301-319.

Conferencia Episcopal de El Salvador, Acta n° 119 del 3 de abril de 1978. W: Brockman-

Romero Papers, box 4, folder 9, 1-6. Chicago: Special Collections and

Archives Department, DePaul University in Chicago.

Delgado, Jesús. 2004. Oscar A. Romero. Biografía. San Salvador: UCA Editores.

Dennis, Marie, Renny Golden i Scott Wright. 2000. Oscar Romero. Reflections on

his life and writings. New York: Orbis Books.

Dobrzyński, Andrzej. 2006. “Sentire cum Ecclesia” – Arcybiskup Oscar Romero

w ogniu podziałów. Folia Historica Cracoviensia, 12(1), 5-23. DOI: http://

dx.doi.org/10.15633/fhc.1377.

González, Antonio. 2009. Óscar A. Romero. Madrid: Editorial CCS.

Maier, Martin. 2005. Óscar Romero. Mística y lucha por la justiciar, tłum. Malena

Barro. Barcelona: Herder.

Mata, Santiago. 2015. Monseñor Óscar Romero. Pasión por la Iglesia. Madrid: Ediciones

Palabra.

Marcouiller, Douglas. 2003. Archbishop with an attitude: Oscar Romero’s sentir

con la Iglesia. Studies in the spirituality of Jesuits, 35(3), 1-52.

Marcouiller, Douglas. 2004. El ‘sentir con la Iglesia’ de Monseñor Romero, tłum.

Milagros Amado Mier. Santander: Sal Terrae.

Morozzo, Roberto. 2010. Monseñor Romero. Vida, pasión y muerte en El Salvador,

tłum. David Salas Mezquita. Salamanca: Ediciones Sígueme.

Morozzo, Roberto. 2015. Oscar Romero. Prophet of hope, tłum. Michael J. Miller.

London: Darton, Longman and Todd Ltd.

Pabiś, Dariusz. 2016. Oscara Romero „znak sprzeciwu”. Od konfliktu do poszukiwania

jedności w Episkopacie Salwadoru. Studia Redemptorystowskie, 14(1), 315-331.

Romero, Oscar. 1993. A Shepherd’s Diary. Cincinnati: St. Anthony Messenger

Press i Montreal: Novalis.

Romero, Oscar. 2005a. El misterio pascual. Homilía del 9 de abril de 1978.

W: Homilías. Monseñor Óscar Romero, t. 2, red. Miguel Cavada, 397-414. San

Salvador: UCA Editores.

Romero, Oscar. 2005b. La Iglesia, communion de los hombres con Dios. Homilía

del 5 de junio de 1977. W: Homilías. Monseñor Óscar Romero, t. 1, red. Miguel

Cavada, 123-132. San Salvador: UCA Editores.

Salvadoran clergy criticize Nuncio. 1980. W: El Salvador, t. 1: Voices of the Church,

-22. Washington: LADOC USCC.

Sobrino, Jon. 1989. Mi recuerdo de Monseñor Romero. Revista Latinoamericana

de Teología, 16(1), 3-44.

Sobrino, Jon. 2010. Monseñor Romero: conversión y esperanza. ‚Otra Iglesia es

necesaria. Otra Iglesia es posible’. Revista Latinoamericana de Teología, 80(2),

-239.

Wade Will, Emily. 2016. Archbishop Oscar Romero. The making of a martyr. Eugene:

Resource Publications.

Wright, Scott. 2009. Oscar Romero and the Communion of Saints. New York: Orbis

Books.

Opublikowane
2018-10-18
Dział
Z problematyki teologicznej