Tomasz Gwoździewicz, Sieroctwo jako problem społeczny i moralny, Katowice 2019

Biografia autora

Jerzy Eugeniusz Gocko, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Biogram naukowy

studia z filozofii i teologii w WSDTS w Krakowie (1985-1993);

praktyka pedagogiczna w Salesianum Don Bosco we Wiedniu (1987-1989);

magisterium na Wydziale Teologii KUL 9 maja 1993 r. na podstawie pracy: Liberalna gospodarka rynkowa w ocenie nauki społecznej Kościoła. Lublin 1993 (promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny);

studia specjalistyczne z teologii moralnej i katolickiej nauki społecznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Pontificia Università Gregoriana w Rzymie oraz Accademia Alfonsiana - Istituto Superiore di Teologia Morale della Pontificia Università Lateranense w Rzymie (1993-1997);

stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej 18 kwietnia 1996 r. na podstawie rozprawy pt. Życie gospodarczo-społeczne w wybranych posoborowych publikacjach teologicznomoralnych. Lublin 1996 (promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny, recenzenci: ks. prof. dr hab. Franciszek Greniuk, ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB);

asystent w Katedrze Teologii Moralnej Szczegółowej w Instytucie Teologii Moralnej KUL (1997-1999);

adiunkt w Katedrze Teologiii Moralnej Szczegółowej KUL (1999-2004);

kolokwium habilitacyjne 13 stycznia 2004 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Kościół obecny w świecie - posłany do świata. Teologiczno-społeczne aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II. Lublin 2003 (Recenzenci: ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB, ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki, ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna);

kierownik Katedry Teologii Moralnej Społecznej Wydziału Teologii KUL od 2004 r.

profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od 2005 r.

Opublikowane
2021-07-26