Sabina Pawlas-Czyż, Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie. Profesjonalna praca socjalna w obszarze wsparcia nieformalnych opiekunów osoby chorej onkologicznie. Przyczynek do refleksji nad onkologiczną pracą socjalną, Akapit, Toruń

  • Piotr Krakowiak, SAC UMK

Bibliografia

Janowicz, Anna et al. 2014. Zdrowa rozmowa. Sztuka komunikacji z osobami u kresu życia i ich opiekunami. Gdańsk: Fundacja Hospicyjna.

Janowicz, Anna. 2014. Rola opiekunów nieformalnych w opiece u kresu życia. Przyczynek do badań w ramach projektu European Palliative Care Academy (EUPCA). Pielęgniarstwo i zdrowie publiczne, 2.

Krakowiak, Piotr et al. 2011. Przewlekle chory w domu. Gdańsk: Fundacja Hospicyjna.

Krakowiak, Piotr. 2012. Wolontariat w opiece u kresu życia. Geneza, rozwój, funkcjonowanie, możliwości optymalizacji i integracji. Ku syntezie socjopedagogicznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Krakowiak, Piotr. 2016. Kliniczna praca socjalna narzędziem wspierania osób u kresu życia i ich rodzin. W: Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji, red. Martyna Kawińska i Justyna Kurtyka-Chałas, 203-220. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Pawlas-Czyż, Sabina. 2018. Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie. Profesjonalna praca socjalna w obszarze wsparcia nieformalnych opiekunów osoby chorej onkologicznie. Przyczynek do refleksji nad onkologiczną pracą socjalną. Toruń: Akapit.

Opublikowane
2018-10-22