Ewa Bielińska-Galas, Introity o świętych w polskiej tradycji średniowiecznej, Norbertinum, Lublin 2017

  • Czesław Grajewski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biografia autora

Czesław Grajewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

Opublikowane
2018-05-22