Zjawisko singlizmu we współczesnym społeczeństwie polskim. Wolny wybór versus okoliczności losowe

  • Patryk Michał Barszcz Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Słowa kluczowe: singlizm, życie w pojedynkę, wolny wybór, okoliczności losowe

Abstrakt

W niniejszym artykule ukazano przyczyny zjawiska życia w pojedynkę we współczesnym społeczeństwie polskim. Celem podjętych rozważań było zilustrownaie przeciwstawnych determinantów takiego stylu życia oraz odpowiedź na pytanie, czy singlizm jest uwarunkowany czynnikami subiektywnymi, stanowiącymi zarazem świadomy i wolny wybór jednostki czy też wynika z okoliczności losowych (zewnętrznych), takich jak: śmierć partnera życiowego, rozwód czy porzucenie. 

Bibliografia

Czernecka, Julita. 2009. Cechy idealnego partnera i idealnego związku w opinii polskich singli i singielek. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 34, 139-154.

Czernecka, Julita. 2014. Wielkomiejscy single.Warszawa: Poltext.

Główny Urząd Statystyczny. 2002. Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002. Warszawa: Wydawnictwo GUS.

Główny Urząd Statystyczny. 2011. Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: Wydawnictwo GUS.

Mańkowski, Michał. 2013. Polski turysta na urlopie. Najczęściej wyjeżdżają single, a emeryci nie lubią tłoku. Dostęp: 09.01.2017. http://natemat.pl/52433,polski-turysta-na-urlopie-najczesciej-wyjezdzaja-single-a-emeryci-nie-lubia-tloku.

Masahiro, Yamada. 1999. Parasaito Shinguru no Jidai (The Era of Parasite Singles). Tokyo: Chikuma Shobo.

Misiuk, Weronika. 2017. Samotne życie w wielkim mieście – dlaczego wielu z nas decyduje się zostać singlem? Dostęp: 09.01.2017. https://portal.abczdrowie.pl/samotne-zycie-w-wielkim-miescie-dlaczego-wielu-z-nas-decyduje-sie-zostac-singlem.

Palus, Katarzyna.2010. Wybrane psychologiczne uwarunkowania braku partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Paprzycka, Emilia. 2008. Kobiety żyjące w pojedynkę: między wyborem a przymusem. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Paprzycka, Emilia.2013. Bycie singlem jako doświadczenie nie jednorazowe w przebiegu życia.W: Singlizm. Nowy styl życia w ponowoczesnym świecie, red. Katarzyna Lidia Kuklińska, 91-119. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Ruszkiewicz, Dorota. 2008. Życie w pojedynkę. Ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów? Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Stein, Peter. 1978. The Lifestyles and Life Chances of the Never-Marrieds. Marriage and Family Review, 1(4), 2-11.

Stein Peter. 1981. Single Life: Unmarried Adults in Social Context. New York:

St. Martin’s Press Trimberger, Kate. 2008. Nowa singielka, tłum. Agnieszka Grzybek. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. Tvn24bis.pl. Więcej singli, mniej par z dziećmi pod jednym dachem. Oto jak mieszkamy. Dostęp: 10.04.2018. https://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/w-polsce-mieszka-coraz-wiecej-singli-oraz-par-bez-dzieci-eurostat,770501.html.

Tymicki, Krzysztof. 2001.Starokawalerstwo i staropanieństwo. Analiza zjawiska. Studia Socjologiczne, 4, 77-106.

Wilk, Ewa. 2013. Polska epidemia samotności. Dostęp: 03.01.2017. http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1549069,1,polska-epidemia-samotnosci.read.

Wojciechowski, Roman. 2015. Życie w pojedynkę. Dostęp: 03.01.2017. https://www.tygodnikprzeglad.pl/zycie-w-pojedynke.

Żurek, Aldona. 2003. Osoby samotne życiowo jako zjawisko społeczne. W: Blaski i cienie życia rodzinnego,red. Z. Tyszka. Roczniki Socjologii Rodziny, 15, 123-135.

Żurek, Aldona. 2005. Relacje łączące młodych singli z rodzicami. W: Rodzice i ich dzieci w tańcu pokoleń,red. Witold Wrzesień, Aldona Żurek, Iwona Przybył, 71-122. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Żurek, Aldona. 2008. Single. Żyjąc w pojedynkę. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Opublikowane
2018-10-22
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej