Rok 2015 pod znakiem obchodów dziesiątej rocznicy śmierci Mariana Sawy (1937-2015)

  • Marcin T. Łukaszewski UMFC w Warszawie

Biografia autora

Marcin T. Łukaszewski, UMFC w Warszawie

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Opublikowane
2016-03-31