Granice wolności w turystyce

  • Piotr Majdak Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
  • Jakub Mosz
Słowa kluczowe: turystyka, wolność, zachowania graniczne

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest refleksja poświęcona granicom wolności w turystyce, koncentrująca się na postawach turystów poruszających się na granicy zachowań akceptowalnych i nieakceptowanych ze społecznego i moralnego punktu widzenia. Nastawienie turystów ma postać egoistycznego hedonizmu mogącego przybierać formy zachowań naturalne dla praktyki turystyki, łagodne i akceptowalne lub przybierać postać zachowań granicznych, naruszających normy obyczajowe i prawne, nieakceptowanych z moralnego punktu widzenia. Analiza owych sytuacji granicznych pokazuje realność problematyki granic wolności w turystyce i ich kulturowego uwarunkowania.

Bibliografia

Bauman, Zygmunt. 1993. “Ponowoczesne wzory osobowe.” Studia Socjologiczne 2(129): 7-31.

Berlin, Isaiah. 1991. Dwie koncepcje wolności i inne eseje. Translated by Hanna Bartoszewicz. Warszawa: Respublica.

Callois, Roger. 1973. Żywioł i ład. Translated by Anna Tatarkiewicz. Warszawa: PIW.

Cohen, Eric. 1979. “A Phenomenology of Tourist Experiences.” The Journal of the British Sociology Association 2: 179-199.

Cohen, Erik.1972. “Towards a Sociology of International Tourism.” Social Research 39: 164-182.

Cywiński, Paweł. 2013. Efekt demonstracji – gdy biedniejsi wpadają w kompleksy. Dostęp: 03.01.2018. http://post-turysta.pl/artykul/efekt-demonstracji.pdf.

Edensor, Tim. 2001. “Performing tourism, staging tourism. (Re)producing tourist space and practice.” Tourist studies 1: 59-81.

Gyarmathy, Anna. 2012. Travel and drug use in Europe: a short review. Portugal: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

Hobbes, Thomas. 1956. Elementy filozofii. Translated by Czesław Znamierowski. Warszawa: PWN.

Hołówka, Jacek. 2001. Etyka w działaniu. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Huisinga, Johan. 1985. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Translated by Maria Kurecka and Witold Wirpsza. Warszawa: Czytelnik.

Jałowiecki, Bogdan and Wojciech Łukowski. 2007. Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Scholar.

Jankowski, Henryk. 1979. Etyka. Warszawa: PWN.

Kosiewicz, Jerzy. 1998. Myśl wczesnochrześcijańska i katolicka wobec ciała. Warszawa: Agencja „Witmark”.

Lyotard, Jean-François. 2009. Kondycja ponowoczesna. Translated by Małgorzata Kowalska and Jacek Migasiński. Warszawa: Aletheia.

Mathews, Gordon. 2005. Supermarket kultury. Translated by Ewa Klekot. Warszawa: PIW.

Moore, George Edward. 1980. Etyka. Translated by Zbigniew Szawarski. Warszawa: PWN.

Nietzsche, Fryderyk. 1994. Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm. Translated by Bogdan Baran. Kraków: Inter Esse.

Podemski, Krzysztof. 2005. Socjologia podróży. Poznań: WNUAM.

Prinke, Rafał. 2008. “Turystyka symboliczna. Zachowania rytualne w aksjologii podróżowania.” In W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, edited by Marek Kazimierczak, 59-71. Poznań: AWF Poznań.

Ritzer, George. 2001. Magiczny świat konsumpcji. Transleted by Ludwik Stawowy. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”.

Sartre, Jean-Paul. 1998. Egzystencjalizm jest humanizmem. Translated by Janusz Krajewski. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”.

Schiller, Friedrich. 1972. Listy o estetycznym wychowaniu człowieka. Translated by Irena Krońska and Jerzy Prokopiuk. Warszawa: PWN.

Synowiec, Aleksandra. 2015. Narkoturystyka, czy poszukiwanie życiowych drogowskazów? Dostęp: 03.01.2018. http://post-turysta.pl/artykul/narkoturystyka-czy-poszukiwanie-zyciowych-drogowskazow.pdf.

Todorov, Tzvetan. 1996. Podbój Ameryki. Problem innego. Translated by Janusz Wojcieszak. Warszawa: Aletheia.

Uriely, Natan and Belhassen Yaniv. 2006. “Drugs and risk-taking in tourism.” Annals of Tourism Research 33(2): 339-359.

Opublikowane
2019-02-06
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej