Chrystus na Górze Oliwnej op.85 Ludwiga van Beethovena. Próba introspekcji (część II)

  • Marek Dudek Lublin
Słowa kluczowe: Beethoven, niemieckie oratorium, Klangrede, Huber, libretto, Chrystus na Górze Oliwnej, analiza muzyczna

Abstrakt

Ludwig van Beethoven, znany w kręgach muzycznych głównie z dorobku instrumentalnego, żywo interesował się twórczością wokalno-instrumentalną. Studiując dokonania swoich poprzedników, mistrzów baroku i klasycyzmu, starał się zrozumieć relację między tekstem a muzyką. Pierwszym studium Klangrede okazało się oratorium Chrystus na Górze Oliwnej op.85 do libretta F.X. Hubera. Wiedeńscy melomani, podobnie jak sam kompozytor, nie byli z utworu zadowoleni. Po gruntownych przeróbkach w 1804 i 1811 roku, w trakcie których Beethoven przeszczepił wiele elementów z opery Fidelio, ostatecznie dzieło nie okazało się zadowalające.

Bibliografia

Beethovens Werke, Vollständige, kritisch durchgesehene, Serie 19: Kirchenmusik, Nr.205, Leipzig: Breitkopf & Härtel, n.d.[1863]. Dostęp: 23.11.2015. http://imslp.org/wiki/Christus_am_%C3%96lberge,_Op.85_(Beethoven,_Ludwig_van).

Biermann, Joanna. 2006. „Christus am Ölberge”: North-South Confrontation, Conflict, Synthesis. W: Beethoven: Studien und Interpretationen, red. Mie-czysław Tomaszewski i Magdalena Chrenkoff, 275-298. Kraków: Wydaw-nictwo Akademii Muzycznej.

Biermann, Joanna. 2014. Das Oratorium „Christus am Ölberge“. W: Beethovens Vokalmusik und Bühnenwerke, tłum. Birgit Lodes, 135-153. Laaber: Laaber-Verlag.

Cooper, Barry. 1995. Beethoven's Oratorio and the Heiligenstädter Testament. The Beethoven Journal, 10, 19-24.

Fabra, Władysław. 1927. Listy wybrane Ludwika van Beethovena. Warszawa: Dom Książki Polskiej.

Haight, Fred. 1998. Beethoven’s Christ on the Mount of Olives Gethsemane, As Schiller Would Treat It, Fidelio. Dostęp: 4.01.2016. http://www.schillerinstitute.org/fid_97-01/fid_983_ haight.html.

Mühlenweg, Anja. 2004. Ludwig van Beethoven. „Christus am Ölberge“ op. 85. Studien zur Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte. Dissertation zur Er-langung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät. Dostęp: 16.05.2015. https://opus.bibliothek. uni-wuerzburg.de/frontdoor/index/index/docId/1060.

Tyson, Alan. 1970. The 1803 version of Beethoven's „Christus am Ölberge”. The Musical Quarterly, 56, 551-584.

Opublikowane
2018-10-22
Dział
Z problematyki historycznej